W dniach 27–29 września 2001 roku odbyła się XIII Konferencja Ciepłowników SOLINA’01. Organizatorem konferencji jest Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji Politechniki Rzeszowskiej przy współudziale Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie.

Konferencja ta o charakterze naukowo–technicznym organizowana corocznie jest okazją do kontaktów ludzi zajmujących się techniką grzewczą w całym zakresie tematycznym. Uczestnikami konferencji są bowiem pracownicy naukowi uczelni, przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych, przedsiębiorstw komunalnych i mieszkaniowych, firm wykonawczych i projektanci.
Wiodącym tematem obecnej konferencji było: „Efektywność dystrybucji i wykorzystania ciepła”.
Tematyka uwzględniała szeroki zakres zagadnień w tym również wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł ciepła, rozwiązania wewnętrznych instalacji grzewczych, a także relacje między ogrzewaniem i wentylacją.
W konferencji oprócz blisko 200 uczestników z całej Polski obecni byli naukowcy z Kijowa, Lwowa i Koszyc, z którymi organizatorzy utrzymują stały kontakt.
Konferencja połączona jest z promocyjną wystawą dla firm produkcyjnych i handlowych, których w br. było 17. Miejscem konferencji jest WZW „Jawor” w Solinie nad pięknym zalewem solińskim.
Obrady konferencji toczyły się w sali kinowej tego ośrodka podczas 6–ciu sesji, na których wygłoszono większość ze zgłoszonych referatów. Wszystkie referaty w ilości 43 wydrukowane zostały w materiałach konferencyjnych dostępnych u organizatorów.
Na zakończenie w programie konferencji znalazły się dwie wycieczki turystyczne – statkiem po zalewie solińskim i do muzeum w Sanoku, gdzie znajduje się bogaty zbiór ikon.
Uczestnicy wyrażali pozytywne opinie o organizacji konferencji i uznali za celowe kontynuację ich organizacji w roku następnym.
dr inż. Władysław Szymański
Politechnika Rzeszowska
Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji