Data rozpoczęcia
2005-09-23
Data zakończenia
2005-09-23

CSW "ENERGETYK" - ul. Paderewskiego 10, 24-140 Nałęczów www.kaprint.pl

Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Redakcja Rynku Energii Główne zagadnienia obrad: - ciepłownictwo scentralizowane w warunkach rynkowych,
- sposoby pomiaru ilości i rozliczania zużycia ciepła,
- spółdzielnie mieszkaniowe jako znaczące podmioty na rynku ciepła i innych mediów,
- skojarzone wytwarzanie ciepła i wykorzystanie źródeł odnawialnych na lokalnym rynku energii,
- rola samorządów lokalnych w zarządzaniu i prywatyzacji firm ciepłowniczych,
- urzędowa regulacja w obrocie ciepłem,
- pozyskiwanie środków finansowych z UE na projekty rozwojowe w ciepłownictwie,
- konkurencja producentów ciepła na lokalnym rynku energii,
- optymalizacja pracy źródeł ciepła pracujących na wspólną sieć ciepłowniczą,
- handel emisjami zanieczyszczeń z dużych źródeł i jego wpływ na ceny ciepła,
- teleinformatyka w zarządzaniu i obrocie ciepłem.
W trakcie obrad będą prezentowane: - referaty programowe,
- referaty dodatkowe, zgłoszone przez Uczestników Konferencji z własnej inicjatywy.
Referaty programowe, uwzględniające doświadczenia krajowe i zagraniczne, zawierają pogłębioną analizę: - kierunków restrukturyzacji i prywatyzacji sektora ciepłowniczego,
- perspektyw tworzenia rynku ciepła,
- mechanizmów regulacji i inwestowania w ciepłownictwie.
Referaty programowe będą prezentować podaną problematykę z punktu widzenia: - odbiorców ciepła, zwłaszcza wielkich, takich jak spółdzielnie mieszkaniowe,
- podmiotów sektora produkcji i dystrybucji ciepła,
- Ministerstwa Gospodarki,
- Ministerstwa Skarbu,
- Urzędu Regulacji Energetyki.
Wiecej informacji na: www.kaprint.lublin.pl