W dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce".

XI konferencja
Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce
Organizowana przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 11 edycja konferencji
„Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”
odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2011 r. Miejscem obrad, podobnie jak w ostatnich latach, będzie Centrum Konferencyjne w budynku FOCUS (Warszawa, Al. Armii Ludowej 26).

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względów organizacyjnych (ograniczona liczba miejsc) konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa. Imię, nazwisko oraz afiliację prosimy przesłać na adres: maciej.mijakowski@is.pw.edu.pl do dnia 15 listopada 2011 r.

Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jakością środowiska wewnętrznego, a w szczególności jakości powietrza w pomieszczeniach. Tematyka ta zostanie naświetlona nie tylko z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych (inżynieria środowiska, fizyka budynków, medycyna, chemia, biologia, ergonomia), ale także przy wykorzystaniu rożnych metod badawczych (pomiary laboratoryjne, badania in situ, badania ankietowe, modelowanie matematyczne i fizykalne).

Organizatorzy przewidują ok. 30 kilkunastominutowych wystąpień. Ze względów techniczno-organizacyjnych nie przewidziano sesji posterowej.
Szczegółowy program konferencji zostanie przygotowany przez Organizatorów we współpracy z redaktorami czasopism „Energia i Budynek” oraz „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, w których opublikowane zastaną artykuły przygotowane na podstawie wybranych referatów.
Podczas ostatniej oceny jednostek naukowych, publikacjom w obu czasopismach przypisywano 6 pkt.

Osoby pragnące wystąpić na konferencji prosimy o przesyłanie abstraktu (maks. 300 słów bez rysunków i tabel) do dnia 30 września 2011 r. na adres jerzy.sowa@is.pw.edu.pl

Szczegółowy program konferencji ogłoszony zostanie do 30 października 2011 roku.

Aktualizowane informacje o konferencji zamieszczane są na stronie http://www.is.pw.edu.pl/iaq