Data rozpoczęcia
2010-05-10
Data zakończenia
2010-05-11
Miejsce
Kazimierz Dolny

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Optymalizacja energochłonności budynków
poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod diagnozowania

10-11 maja 2010 roku
Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Kazimierz Dolny, ul. Małachowskiego 17

Organizatorzy Konferencji
Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej
Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii Zgodnie z Jej Zużyciem – Warszawa
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych – Warszawa
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Honorowy Patronat Konferencji
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

(skierowano pismo z prośbą o patronat)Komitet Honorowy
prof. dr hab. inż. Janusz Kwiatkowski – Politechnika Lubelska
prof. dr inż. Stanisław Majerski – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski – Politechnika Warszawska

Rada Naukowa Konferencji
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek – Politechnika Śląska

Członkowie:
prof. dr inż. Gerard Besler - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Marian Hopkowicz - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Krystyna Kostyrko - Instytut Techniki Budowlanej
dr hab. inż. Marian Rosiński - Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski - Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Henryk Foit Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - Politechnika Poznańska

Komitet Organizacyjny
Przewodniczący dr inż. Antoni Honk (honk@itgs.radom.pl)

Członkowie:
dr Kazimierz Dudziński
inż. Barbara Frączek
mgr inż. Wojciech Grela
mgr inż. Olgierd Romanowski
mgr inż. Maria Sadowska

Tematyka Konferencji
1. Optymalne energetycznie, nowe rozwiązania materiałowe i instalacyjne budynków.
2. Wykorzystanie energii odnawialnej w budownictwie.
3. Diagnostyka cieplna budynków.
4. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynku.
5. Wymagania techniczne i eksploatacyjne budynków zasilanych ze zcentralizowanych źródeł ciepła.
6. Rozliczenia energii cieplnej.
7. Wdrażanie Dyrektywy EPDB.

Kontakt
Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
ul. Wilcza 8 26-610 Radom
Sekretariat
inż. Barbara Frączek tel. 048 362 83 75, fax 048 363 45 30 e-mail b.fraczek@itgs.radom.pl

Patronat prasowy
ADMINISTRATOR, Miesięcznik INSTAL, DOMY SPÓŁDZIELCZE

Informacje o konferencji dostępne w Internecie http://www.itgs.radom.pl

Komunikat Nr 1
Optymalizacja energochłonności budynków
poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod diagnozowania

Zapraszamy serdecznie Państwa na XI Konferencję Naukowo-Szkoleniową.
Gościć będziemy Państwa w dniach 10-11 maja 2010 roku w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym, ul. Małachowskiego 17.
Gwarantujemy dwa dni interesujących obrad, dyskusji, ciekawych spotkań w trakcie imprezy towarzyskiej na zakończenie pierwszego dnia. Liczymy na zainteresowanie Państwa naszą propozycją

Z pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Antoni Honk


Ważne daty i informacje
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji - do 25.04.2010 r.
Nadesłanie referatów - do 10.04.2010 r.
Opłata konferencyjna - do 25.04.2010 r.
Koszt konferencji - 870 PLN brutto na rachunek 27 1500 1647 1216 4005 1918 0000
Koszt konferencji dla osoby towarzyszącej - 750 PLN brutto
Pobyt w ośrodku konferencyjnym od rana (pierwszym posiłkiem będzie obiad) 10 maja do obiadu w dniu 11 maja br, materiały konferencyjne, udział w imprezie towarzyskiej.
Dopłata do pokoju jednoosobowego - 150 PLN
Umieszczenie reklamy w wydawnictwie konferencyjnym 500 PLN brutto/A4; reklamy należy dostarczyć do Sekretariatu Konferencji w terminie do 25 kwietnia 2010 r. w ilości 100 szt.
Wygłoszenie komunikatu reklamowego przez zainteresowane firmy (do 10 minut) 250 PLN.
Dysponujemy miejscami wystawowymi w cenie 250 PLN/m2, zapewniamy stolik, krzesła oraz dostęp do energii elektrycznej.
Streszczenie referatu w języku polskim nie powinno przekraczać znormalizowanej strony wydawniczej (1800 znaków/stronie).
Czas wygłaszania referatu do 15 minut. Dla referatów nie zakwalifikowanych do wygłoszenia, przewidujemy w ramach konferencji sesję plakatową.
Rezygnacja z udziału w konferencji do 2 tygodni przed jej rozpoczęciem, skutkuje zwrotem opłaty konferencyjnej pomniejszonej o koszty operacyjne (20%). W późniejszym terminie koszty uczestnictwa w konferencji nie podlegają zwrotowi.
Organizatorzy zapewniają sprzęt audiowizualny.

Następny komunikat z programem konferencji będzie wydany dla osób zgłoszonych na konferencje po 20 04.2010 roku.Źródło: ''