W dniach 3-4 grudnia 2009 r. odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce".Szanowni Państwo,


Miło nam zakomunikować, że w dniach 3-4 grudnia 2009 r. odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce".
Miejscem spotkania będzie centrum konferencyjne Ernst & Young Bussiness Academy w budynku "FOCUS" w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26.
Hasło przewodnie tej edycji konferencji to: "Budynki użyteczności publicznej - środowisko wewnętrzne, energia, komfort".
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym spotkaniu.
Poniżej znajdą Państwo aktualną listę prelegentów i uzgodnione tematy wystąpień.
Aktualizowane informacje o konferencji zamieszczane są także na stronie http://www.is.pw.edu.pl/iaq
Tradycyjnie udział w konferencji pozostaje bezpłatny jednak ze względów organizacyjnych (ograniczona liczba miejsc) prosimy o potwierdzenie przybycia na adres maciej.mijakowski@is.pw.edu.pl do dnia 30.11.2009 r.
Oczekujemy na uczestnictwo licznych jak zawsze sympatyków proponowanej przez nas problematyki związanej z jakością powietrza w budynkach.
Do zobaczenia w Warszawie.
Jerzy Sowa i Maciej Mijakowski


X Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"

"Budynki użyteczności publicznej - środowisko wewnętrzne, energia, komfort"

1. Prof. Oyvind Aschehoug (Norwegian University of Science and Technology - NTNU, Faculty of Architecture and Fine Art) – Atria in public buildings – climate, daylighting, energy
2. Dr inż. Artur Badyda, prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska), Wybrane aspekty oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych na zdrowie mieszkańców Warszawy
3. Dr inż. Monika Blaszczok, dr inż. Joanna Ferdyn-Grygierek, dr inż. Jan Kaczmarczyk, (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), Badania mikroklimatu w wybranych muzeach na Górnym Śląsku
4. Dr inż. Anna Bogdan, mgr inż. Marta Chludzińska (Centralny Instytut Ochrony Pracy – BIP, Zakład Ergonomii / Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska), Komfort cieplny użytkowników pomieszczeń biurowych przy zastosowaniu wentylacji indywidualnej
5. Dr Karin Buvik (SINTEF, Norway) Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings (BRITA in PuBs)
6. Prof. nzw. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu), Astma - epidemiologia
7. Dr hab. n. med. Joanna Domagała – Kulawik (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pneumonologii), Śródmiąższowe choroby płuc - wpływ czynników zewnątrzpochodnych
8. Mgr inż. Mariusz Skwarczyński, dr Arsen K. Melikov, dr inż. Jan Kaczmarczyk (Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Technical University of Denmark - DTU, International Centre for Indoor Environment and Energy) Wpływ lokalnego nawiewu powietrza na odczuwalną jakość środowiska wewnętrznego w warunkach podwyższonej wilgotności względnej
9. Dr hab. Rafał Górny (Centralny Instytut Ochrony Pracy – BIP, Zakład Szkodliwości Biologicznych) - Normatywy higieniczne dla szkodliwych czynników mikrobiologicznych w ochronie powietrza wewnętrznego
10. Dr inż. Gutarowska, (Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii) - Ocena dezynfekcji powietrza metodami zamgławiania chemicznego oraz lamp przepływowych UV w budynkach użyteczności publicznej
11. Dr inż. Dariusz Heim, dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk, mgr inż. Eliza Szczepańska, (Politechnika Łódzka, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN) – Problemy komfortu cieplnego i oświetleniowego w silnie przeszklonych strefach biurowych
12. Prof. nzw. dr. hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska), Analiza zmienności zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie aglomeracji miejskich w Polsce
13. Prof. Barbara Matusiak, (Norwegian University of Science and Technology - NTNU, Faculty of Architecture and Fine Art) – Daylighting preferences of visually impaired and normally seeing people
14. Prof. nzw. dr hab. Ewa Mędrela – Kuder (Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Higieny i Wychowania Zdrowotnego) Charakterystyka grzybów wyizolowanych z powietrza i sprzętu w siłowni
15. Dr inż. Maciej Mijakowski, (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska) - Możliwości poprawy środowiska wewnętrznego w budynku przedszkola – analiza zastosowania higroregulowanych nawiewników powietrza
16. Dr Paulina Miśkiewicz, (Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce), (w trakcie uzgodnień)
17. Dr inż. Aleksander Panek, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Narodowa Agencja poszanowania Energii), Uproszczona metoda oceny środowiskowej budynków
18. Christopher Patkowaki (Environmental Protection Agency, USA) - IAQ, Policy, and Healthy Buildings in the U.S.
19. M. Pomianowski, K. Trampczynska, P. V. Nielsen, R. L. Jensen, (Aalborg University) - Badanie rozdziału powietrza i komfortu cieplnego w pokoju biurowym przy zastosowaniu prototypowych nawiewników tekstylnych
20. Dr inż. Marian Rubik, (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska), - Wykorzystanie energii odnawialnej w nowoczesnych budynkach użyteczności publicznej
21. Dr inż. Jerzy Sowa, (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska), (tytuł w trakcie precyzowania)
22. Dr Bogumiła Szponar (Polski Instytut Immunologii oraz Lund University, Dept. of Laboratory Medicine), Mikroby i biotoksyny, czyli co czyha na małych i dużych użytkowników przestrzeni publicznej
23. Dr inż. Paweł Wargocki, (Technical University of Denmark - DTU, International Centre for Indoor Environment and Energy), – Wpływ warunkow klimatu wewnętrznego w klasach szkolnych na postępy w nauce
24. Dr Aneta Wierzbicka (Lund University, Division of Ergonomics and Aerosol Technology) Pyły zawieszone w powietrzu wewnętrznym, a zdrowie ludzi – metodologia badań ekspozycyjnych