Wiodącym tematem tegorocznego jubileuszowego Forum Termomodernizacji będzie wprowadzanie innowacji w dziedzinie efektywności energetycznej. Do wdrażania innowacyjnych technologii zachęci przedsiębiorców Fundacja Poszanowania Energii, która jest Ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji.

X Forum Termomodernizacja z nowymi możliwościami wprowadzania innowacji
Podczas tegorocznego Forum eksperci omówią zagadnienia termomodernizacji w standardzie budynku pasywnego lub niskoenergetycznego, przyszłość izolacji cieplnych i zaprezentują przykłady rozwiązań systemów zasilania wykorzystujących energię odnawialną w Polsce. Jednak głównym tematem będzie wdrażanie innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach. Ten wątek podejmą współpracownicy Fundacji Poszanowania Energii, którzy specjalizują się w usługach doradczych w zakresie podnoszenia konkurencyjności.

Usługi doradcze Fundacji jako Ośrodka KSI obejmują pomoc w ocenie aktualnej sytuacji firmy oraz określenie potrzebnych i możliwych do zastosowania nowych technologii, które podniosą jakość oferowanych przez firmę wyrobów lub usług, albo umożliwią rozszerzenie działania o projekty i usługi. Fundacja pomaga również w poszukiwaniu i przeglądzie dostępnych technologii i świadczy pomoc doradczą przy wdrażaniu pozyskanej technologii.

„Niewątpliwą zaletą usługi doradczej świadczonej przez Ośrodek KSI jest możliwość doboru i wdrożenia technologii ściśle odpowiadającej potrzebom firmy, a sama ocena potrzeb technologicznych wykonywana jest przez zespół doświadczonych konsultantów. Buduje to solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju firmy.” – mówi Jerzy Bagiński, Koordynator Ośrodka KSI. ”Ponadto, przedsiębiorca otrzymuje od nas wsparcie podczas procesu transferu technologii w zakresie kontaktów z dostawcami technologii, wskazania źródeł finansowania planowanej inwestycji, przygotowywania i negocjowania umów zakupu innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcia procesu ich wdrożenia. Co istotne,, przedsiębiorca nie płaci za usługę - całość jest współfinansowana przez UE w ramach działania 5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.” – dodaje Bagiński

Obszarem specjalizacji Fundacji Poszanowania Energii są innowacyjne rozwiązania energooszczędne, przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia zużycia i racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Fundacja zajmuje się również wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem.
X Forum Termomodernizacji odbędzie się 13 kwietnia br. w Warszawie w Sali Konferencyjnej EXPO przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury. Organizatorami są Zrzeszenie Audytorów Energetycznych i Fundacja Poszanowania Energii Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji. Szczegółowy program FORUM dostępny jest na stronie internetowej: ZAE www.zae.org.pl;


INFORMACJE DODATKOWE

Forum Termomodernizacja 2010 "Innowacyjne Technologie na Rzecz Efektywności Energetycznej"

Termin: 13 kwietnia 2010 r. Warszawa
Miejsce: Sala konferencyjna EXPO, Warszawa Wola, ul. Prądzyńskiego 12/14

Organizatorzy: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych i Fundacja Poszanowania Energii Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji.

Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury.