Opłata za emisję HCFC może wzrosnąć aż do kilkudziesięciu złotych za kilogram, już od 2009 r.
Ministerstwo Środowiska
rozpoczęło prace nad
nowelizacją ustawy o
substancjach zubożających
warstwę ozonową (m.in. HCFC)
oraz nad całkiem nową ustawą
dot. gazów fluorowanych (HFC).
Przygotowywane są także
rozporządzenia wykonawcze.
W ramach pakietu przepisów
planowane jest znaczące
podwyższenie opłat za emisję
czynników z grupy HCFC, tj.
m.in. za R22. Rozważa się także
wprowadzenie pewnej opłaty za emisję czynników HFC, choć
z pewnością będzie to wyraźnie
niższa kwota niż w przypadku
substancji zubożających warstwę
ozonową.
To ważna wiadomość przede
wszystkim dla wszystkich
użytkowników instalacji
chłodniczych i klimatyzacyjnych
pracujących na syntetycznych
czynnikach chłodniczych.
Nieszczelne instalacje będą po
prostu droższe w eksploatacji.
To powinno skłonić do
przeprowadzania regularnych
kontroli działających urządzeń
pod względem wycieków.
Natomiast w kontekście
nowopowstających instalacji –
oczekuje się, że znacznie
mniejszym zainteresowaniem
będą się cieszyć demontowane
i złomowane urządzenia oraz
stare komponenty przywożone
do Polski z Zachodu.
Wyjdzie to „na zdrowie” zarówno
środowisku naturalnemu, jak
i samej branży chłodniczej.