Wyższa Szkoła Morska Szczecin 70-500 ul. Wały Chrobrego 1/2 tel. (091) 480 94 00 http://www.wsm.szczecin.pl


Wydział Mechaniczny
Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
tel. bezp. (091) 434 75 23
e-mail: dm@wsm.szczecin.pl
strona Wydziału: http://www.wsm.szczecin.pl/indexB.html?kat=1&id=5
Kierunek kształcenia: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Eksploatacja Okrętowych Siłowni i Instalacji Chłodniczo-Klimatyzacyjnych
Studium Kształcenia Kadr Oficerskich: zajęcia z chłodnictwa i klimatyzacji