Wyższa Szkoła Morska Gdynia 81-225 ul. Morska 81-87 tel. (058) 621 70 41, 621 89 97 fax (058) 620 67 01 http://www.wsm.gdynia.pl


Wydział Mechaniczny
ul. Morska 83, 81-225 Gdynia
tel. (058) 628 93 21
Dziekanat pok. A-204
czynny w godz.: 10.00-13.00
e-mail: wmdt@wsm.gdynia.pl
strona Wydziału: http://www.wsm.szczecin.pl/indexB.html?kat=1&id=5
Kierunek kształcenia: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Eksploatacja Instalacji Przemysłowych

Komentarze