Przedstawiamy niwość firmy Uniwersal z Katowic - wywietrznik BORA.Nowej konstrukcji wywietrznik dachowy BORA wykonany jest z laminatu poliestrowo szklanego.
Charakteryzuje się bardzo niskim oporem dla powietrza wywiewanego.
Podwójny ekran zewnętrzny z wyprofilowanymi komorami zwiększa efektywność zasysania powietrza z kanału wentylacyjnego.
Charakterystyka przepływowa wywietrzników BORA:

Badania opływowe wywietrznika BORA wykonane w tunelu aerodynamicznym wykazały, że przy różnych kątach pochylenia wywietrznika do napływającego wiatru nie występuje zjawisko nadciśnienia a tym samym wywietrznik nie pozwala na wtłaczanie powietrza do wewnątrz kanału wentylacyjnego.
Charakterystyka przepływowa wywietrzników BORA w zależności od siły wiatru:

Wywietrzniki wykonywane są w dwóch wariantach montażowych:
• Typoszereg BORA wykonany dla typowego przyłącza kołnierzowego
- oznaczenie BORA - ....../K
• Typoszereg BORA wykonany dla wariantu montażowego z typową rurą PCV
- oznaczenie BORA - ....../PCV
Producent:
UNIWERSAL Sp. z o.o.
Katowice