Wywietrzaki zintegrowane to konstrukcja kombinowana, polegająca na połączeniu wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną (naturalną). Wewnątrz wywietrznika właściwego (Monsun) wykonanego z kompozytu poliestrowo - szklanego jest zamontowany centralnie wentylator (Sztil), który przy pomocy kanału zakończonego kołnierzem montażowym może być dołączony do sieci odciągów wentylacji mechanicznej, do okapu odciągu miejscowego itp. Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w dachu zapewnić wentylację grawitacyjną podczas postoju wentylatora, jak również zintensyfikować ciąg podczas jego pracy.
Urządzenia o opisanych wyżej cechach użytkowych i konstrukcyjnych noszą nazwę hybrydowych urządzeń wentylacyjnych.
Wentylator Sztil w tym przypadku stanowi zwieńczenie wywietrzaka Monsun
zabezpieczające przed przedostawaniem się do środka pomieszczenia
wody opadowej. Jego funkcja jest jednak większa, bo dzięki
specyficznemu ukształtowaniu kopuły, struga powietrza wywiewanego
mechanicznie przez wentylator omywa ekran wywietrzaka wydatnie
zwiększając poziom wentylacji grawitacyjnej. Wytwarzane w ten sposób
podciśnienie jest pewnym „bonusem”, tym
samym efektywność zespołu wywietrzak-wentylator w niektórych
przypadkach rośnie do 20%.
Możliwe miejsca zastosowań to pomieszczenia z dużymi zyskami
ciepła i wilgoci, pomieszczenia, w których powinna być zachowana
ciągła wentylacja naturalna natomiast jedynie okresowo w przypadku
potrzeby włączana wentylacja mechaniczna (np. pomieszczenia z
występującym okresowo zanieczyszczeniem, magazyny podczas pracy
wózków widłowych spalinowych, zajezdnie autobusowe itp.). Częstą
potrzebą występującą w praktyce jest możliwość jednoczesnego
wentylowania pomieszczeń produkcyjnych oraz występujących nad nimi
pomieszczeń strychowych lub pustek stropodachowych. W takich
sytuacjach kanał wentylacji mechanicznej może wyciągać powietrze z
pomieszczeń niższych natomiast grawitacja pozwala na wentylację
pomieszczeń strychowych.

Schematyczna wizualizacja pracy wywietrzaka Monsun
Celem zwiększenia efektywności pracy części grawitacyjnej zamontowano wentylator w osi urządzenia na specjalnie wyprofilowanej dwukanałowej obudowie. Obudowa ta stanowi również efektywny ekran wykorzystujący siłę działającego na nią wiatru, oraz nie stanowi dużego oporu dla przepływającego przez niego powietrza wentylacji naturalnej.
Wywietrzak hybrydowy spełnia trzy podstawowe zasady działania wentylacji hybrydowej:
- współdziałania wentylacji naturalnej i mechanicznej
- wspomagania mechanicznie wentylacji naturalnej
- działania wentylacji mechanicznej wspomaganej działaniem wyporu cieplnego i działaniem wiatru.
Spełnienie zasad przekłada się na:
- optymalizację konstrukcji wywietrzaka (zespolona konstrukcja, optymalne gabaryty i masa),
- zmniejszenie zużycia energii przez wykorzystanie aeracji
- optymalny dobór ilości urządzeń wentylacyjnych, zmniejszenie kosztów inwestycyjnych.

Wizualizacja pracy
grawitacyjnej części wywietrzaka Monsun

Rysunki przedstawiają w poglądowy sposób istotę
działania wywietrzaka. W chwili włączenia wentylatora
wypływająca z niego struga powietrza omywa
zewnętrzną powierzchnię ekranu wywietrzaka.
Działanie to powoduje zasysanie powietrza z części
grawitacyjnej jak pokazuje ilustracja poniżej. Widoczna
struga dymu zasysana z komory dymowej kieruje się do
pierścienia współśrodkowego, którym płynie powietrze
w sposób naturalny. Ciąg ten powodowany może być
unosem termodynamicznym wynikającym z różnicy
temperatur pomiędzy pomieszczeniem wentylowanym
a poziomem temperatury na zewnątrz budynku, siłą
wiatru który z różną prędkością omywa zewnętrzną
powierzchnię wywietrzaka bądź strugą powietrza
wytwarzaną mechanicznie przez wentylator. Rysunek
powyżej pokazuje w jaki sposób powietrze wypływa z
części grawitacyjnej wywietrzaka zasysane uprzednio
przez strugę mechaniczną, którą wytwarza wentylator.
Działanie eżekcyjne wentylatora może być regulowane
jego prędkością obrotową im obroty wentylatora wyższe
tym siłą wysysania w części grawitacyjnej większa a co
za tym idzie strumień powietrza usuwanego w sposób
grawitacyjny rośnie.
Badania efektywności pracy wywietrzaków
zintegrowanych Monsun, dane techniczne i inne szczegóły w katalogu: plik pdf (12MB)
Źródło: Uniwersal