MATRIX to nowa linia Liebert HIROSS agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem o wydajności od 350 do 1200 kW, skonstruowanych tak aby uzyskać najlepsze działanie jednocześnie przy zachowaniu wysokiego współczynnika efektywności i niezawodności i przy jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne.
Wykorzystanie półhermetycznych
sprężarek śrubowych, przeznaczonych
szczególnie od zastosowań w
aplikacjach klimatyzacji stawia nową
serię agregatów w pozycji lidera w
zakresie efektywności i niskiego
poziomu hałasu.
Wykonanie „Superchiller”, z
wbudowanym modułem free-cooling
oraz systemem „Supersaver”
zapewnia pełne zintegrowanie z
jednostkami wewnętrznymi,
umożliwiając tym samym na
niespotykane oszczędności energii a
także przedłużenie żywotności całego
systemu jak i jego niezawodności.
@connectivity – wysoce wyrafinowana
technika systemu komunikacji
wzajemnej komponentów, pozwala na
umiejscowienie urządzeń MATRIX jako
jednej części spośród całej sieci
stworzonej w celu ulepszenia systemu
zarządzania urządzeniami.

@connectivity plug-in
– pozwala na
ustawienie różnych trybów pracy dla
modeli MATRIX zależnie od różnych
sytuacji, od zmiennego obciążenia
cieplnego do niezrównoważonego
rozdziału obciążenia cieplnego.
1. Cechy i zalety
Zintegrowanie z wewnętrznymi
klimatyzatorami

Supersaver
W połączeniu z wewnętrznymi
jednostkami Liebert HIROSS HPAC
możliwe jest wybranie specjalnego
trybu pracy w celu uzyskania systemu
„Supersaver”, który zwiększa
możliwości oszczędności energii i tym
samym optymalizuje SEER (Seasonal
Energy Efficiency Ratio – Sezonowy
współczynnik wykorzystania energii)
systemu. Poprzez proste 2-żyłowe
podłączenie, informacja o
zapotrzebowaniu na chłodzenie
podawana jest z jednostek
wewnętrznych do urządzenia MATRIX,
które tak zarządza swoimi zasobami
(sprężarki i free-cooling), aby utrzymać
najbardziej efektywne wykorzystanie
energii.
Rozwiązanie to nie wymaga żadnej
modyfikacji, ani mechanicznej ani
elektrycznej, przez co unika się
dodatkowych elementów i algorytmów
regulacji mogących podważyć
niezawodność systemu.

@Connectivity

Jeśli jednostki wewnętrzne są
wyposażone w ten system sterujący
(Liebert HIROSS Microface i Hiromatic
Evolution), możliwe jest
zmaksymalizowanie oszczędności
energii i znacznie wydajniejsze
zarządzanie pracą całego systemu.
Rozwiązanie @connectivity, które jest
wyrafinowaną techniką, pozwalającą
poszczególnym komponentom całego
systemu (jednostki wewnętrzne
klimatyzatorów, urządzenia MATRIX,
jak również wykonania Chiller i
Superchiller) na wzajemne
przekazywanie informacji pomiędzy
sobą. @connectivity pozwala na
ustalenie różnych trybów pracy w
zależności od różnych sytuacji, jak np.:
- wyższa temperatura wody przy
niższym obciążeniu (oszczędność
energii);
- niższa temperatura wody w
przypadku osuszania (większa
efektywność procesu);
- tryb pracy nocnej (oszczędność
energii i niższy hałas);
- niższa temperatura jeśli
uszkodzeniu uległa jedna lub
więcej jednostek wewnętrznych
(utrzymanie wydajności w
sytuacjach awaryjnych);
- ... i wiele więcej!

Niezawodność
i małe
oddziaływanie
na środowisko

Niezawodność
Seria MATRIX wyposażona jest w dwie
lub cztery półhermetyczne sprężarki
śrubowe, które w swoim sektorze
reprezentują sztukę technologii.
Zostały one skonstruowane i
zoptymalizowane pod kątem
wykorzystania w chłodzonych
powietrzem agregatach wody lodowej
do zastosowań w klimatyzacji.
Wysoka wydajność objętościowa
zapewnia doskonałe działanie
urządzeń MATRIX nie tylko przy
pełnych obciążeniach, ale i również
przy obciążeniach częściowych, dzięki
liniowej kontroli wydajności i zaworom
zmieniającym przekrój wylotowy
dostarczanego gazu.
Wyjątkowo niski hałas przy pracy
urządzenia oraz brak drgań dedykują
urządzenia do zastosowań w
instalacjach w miastach, gdzie
określone są ścisłe i niskie poziomy
dopuszczalnego hałasu.
Szeroki zakres pracy, smarowanie
łożysk, przewymiarowanie elementów,
brak drgań, małą ilość części
ruchomych, odporność na zassanie
cieczy, elektroniczne sterowanie
sprężarki sprzężone z
mikroprocesorem urządzenia
zapewniają niezawodność pracy i
długie życie urządzenia, typowe dla
tego typu sprężarek.
Co więcej, wielosprężarkowa
konstrukcja urządzeń MATRIX, z
dwoma lub czteroma niezależnymi
obiegami chłodniczymi zwiększa
niezawodność systemu.
- Mała ilość części ruchomych
W przeciwieństwie do sprężarek
tłokowych, sprężarki śrubowe nie
posiadają tłoków, wałów, zaworów
ssania i tłoczenia lub też mechanicznej
pompy olejowej. Mniejsza ilość części
ruchomych to większa niezawodność i
dłuższe życie urządzenia.
Wysoka zewnętrzna temp. pracy
Przewymiarowanie wymienników
ciepła i szeroki zakres pracy sprężarek
śrubowych pozwala na zastosowanie
urządzeń MATRIX w środowisku o
wysokiej temperaturze jak np. 47oC
przy 100% obciążenia.
Urządzenia HDT (Urządzenie do pracy
w wysokich temperaturach) utrzymuje
temperaturę oleju w bezpiecznym
przedziale, pozwalając sprężarce na
działanie w jej zakresach pracy, bez
zmniejszania niezawodności całej
sprężarki lub też jej elementów
składowych (łożysk).
Jeśli dopuszczalne zakresy są
przekroczone, mikroprocesor redukuje
wydajność sprężarki do 50%,
zapewniając dalszą, ciągłą pracę
urządzenia.
- Liniowa kontrola wydajności
Precyzyjne i stabilne kontrolowanie
temperatury wody zasilającej w pełnym
zakresie warunków pracy, uzyskiwane
jest poprzez liniową kontrolę
wydajności sprężarek. W zależności od
wzrostu lub spadku obciążenia
cieplnego zawory suwakowe zmieniają
wydajność sprężarki, dopasowując
wydajność. Daje to w efekcie
drastyczne zredukowanie ilości
załączeń sprężarki w porównaniu do
stopniowej regulacji, a jednocześnie
zwiększa niezawodność układu.
- Odporność na zassanie cieczy
Nierdzewne wykonanie sprężarki
śrubowej dopuszcza przypadki
zassania cieczy, która w przypadku
sprężarek tłokowych spowodowałaby
zniszczenie tłoków, zaworów lub
cylindrów.
- Kontrolowane warunki rozruchu
Specyficzne właściwości urządzeń
MATRIX oraz wbudowane funkcje
mikroprocesora sterującego pozwalają
na uruchomienie bez obciążenia, z
wyrównaniem ciśnień, redukując tym
samym naprężenia i zwiększając
niezawodność pracy.
Niezrównana wydajność i
oszczędność energii

Wykorzystanie półhermetycznych
sprężarek śrubowych ostatniej
generacji; wymienników płaszczoworurowych
dobranych dla czynnika
R407C; wentylatorów o profilowanych
aerodynamicznie łopatkach z wysokiej
sprawności komorą wylotową oraz z
płynną regulacją prędkości; skraplaczy
w kształcie litery W charakteryzujących
się dużą powierzchnią z
zintegrowanym obiegiem dochłodzenia
oraz zaawansowane funkcje
sterowania mikroprocesorowego
zapewniają uzyskanie niezrównanej
wydajności urządzenia.
Moduł „Freecooling”
Wykonanie „Superchiller”, z
wbudowanym modułem „freecooling”,
pozwala na wykorzystanie niskich
temperatur zewnętrznych do
chłodzenia wody, a tym samym daje
oszczędność energii dzięki nie
załączaniu sprężarek.
Zawór trójdrogowy pozwala na
skierowanie czynnika do dodatkowego
wymiennika ciepła przed
wprowadzeniem do parownika.
Oznacza to, że nawet w przypadku gdy
temperatura zewnętrzna nie jest
wystarczająco niska do pokrycia
całego zapotrzebowania na
chłodzenie, znaczące obniżenie
kosztów eksploatacji jest zapewnione
zawsze gdy temperatura powietrza na
zewnątrz jest niższa od temperatury
wlotowej czynnika.
Zmniejszona przestrzeń montażu
urządzenia w porównaniu do
konwencjonalnych agregatów wody
lodowej jest uzyskiwana dzięki
wykonaniu „Superchiller”
charakteryzującemu się zwartą
budową. Dodatkowo zredukowanie
czasu pracy sprężarek daje znaczące
oszczędności zarówno w krótkim jak i
w długim przedziale czasu.
Różne schematy działania
wykonywane przez mikroprocesorowy
układ kontroli Lieber-Hiross w stosunku
do komponentów takich jak wentylatory
– sprężarki – zawory regulacyjne,
trybów pracy w połączeniu z ciągłą
kontrolą pracy sprężarek zapewniają
oszczędność energii na poziomie
większym od 30%.Wydajność sezonowa
Wykonanie „Superchiller” staje się
najlepszym rozwiązaniem w połączeniu
z systemem sterowania „Supersaver”,
który reguluje temperaturę czynnika w
zależności od zmian obciążenia
cieplnego, zwiększając tym liczbę
godzin, w których wykorzystywana jest
opcja „freecooling”.
Dzięki temu procentowo oszczędność
energii sięga więcej niż 35%.


Niski poziom hałasu
Seria agregatów MATRIX
charakteryzuje się niezrównanie niskim
poziomem emisji hałasu, w
szczególności w wersji „Quiet”.
W celu uzyskania tak niskiego poziomu
emisji hałasu zastosowano szczelną
akustycznie zabudowę sprężarek,
specjalne, tworzywowe orurowanie w
miejsce tradycyjnych przepustnic i
tłumików dźwięku na linii tłoczenia,
odpowiednie wyprofilowanie łopatek
wentylatora.
Sprężarki są zamontowane w szczelnej
akustycznie zabudowie z kompletem
podkładek antywibracyjnych oraz z
elastycznym podłączeniem na linii
ssania. Wentylatory z odpowiednio
wyprofilowanymi łopatkami i króćcem
wylotowym, przy prawidłowym
zastosowaniu dają niski hałas.
Prędkość wentylatora może być
redukowana z obrotów 900obr/min
(wersja bazowa) do 700 obr/min (niski
poziom hałasu) lub do 550obr/min
(wersja „Quiet”) w przypadku większej
sekcji skraplaczy.
Wszystkie urządzenia wyposażone
są w układ modulowanej kontroli
prędkości wentylatora. Specjalny
algorytm działania wentylatorów, w
połączeniu z nadzorem pracy
sprężarek pozwala zawsze na
utrzymanie minimalnej wymaganej
prędkości obrotowej wirników.


2. Konstrukcja
Seria MATRIX przeznaczona jest do
montażu na zewnątrz. Konstrukcja jest
maksymalnie zabezpieczona przed
korozją, z wszystkimi panelami z
grubej ocynkowanej stali.
Podstawa wykonana jest z
ocynkowanej blachy o grubości 3-
4 mm. Pokryta proszkowo w kolorze
RAL 7032, połączona wewnętrznie
przy pomocy nitów o zwiększonej
wytrzymałości mechanicznej.
Rama urzadzenia wykonana jest ze
stalowych, ocynkowanych elementów.
Panele z grubej, stalowej, ocynkowanej
blachy pokrytej proszkowo w kolorze
RAL 7032, wyposażone w
wodoodporne uszczelnienia.
Boczne panele mocowane są przy
pomocy śrub. Panele z przodu
urządzenia i osłaniające układ
elektryczny umożliwią dostęp
wnętrza przy wykorzystaniu
dedykowanych, specjalnych narzędzi.
Wszystkie śruby są ocynkowane lub
typu Dacromet.
Sprężarki montowane są na spodzie
urządzenia, izolowane od strumienia
powietrza uniemożliwiając tym
przenikanie hałasu oraz przekazywanie
zysków ciepła do strumienia powietrza.
Sprężarki montowane są w kompletnej
komorze na odrębnej podstawie.
W wersjach o niskim poziomie hałasu
Quiet” (L & Q) panele są pokryte
materiałem dźwiękochłonnym,
sprężarki montowane są
podkładkach wibroizolacyjnych,
komora sprężarek obłożona
podwójną warstwą dźwiękochłonnego
poliuretanu o grubości 35 mm.
3. Testy końcowe i
normy

Urządzenie jest zaprojektowane,
skonstruowane i testowane zgodnie z
dyrektywami 98/37/CE (89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/68/CEE), 89/336/CEE,
73/23/CEE. System Jakości Wydziału
Urządzeń dla Klimatyzacji jest
potwierdzony przez LRQA jako
spełniający warunki normy UNI EN ISO
9001: 1994. Produkt jest efektem
działań podjętych zgodnie z wymogami
zawartymi w Procedurach i planie
jakości.
Urządzenia dostarczane są jako
kompletne, z certyfikatem spełnienia
testów, deklaracją zgodności.
Wszystkie urządzenia są oznaczone
znakiem CE.
Źródło informacji: materiały firmy LIEBERT Hiross

Komentarze

  • Pieknie. Tylko ile to kosztuje???

    Nie no super sprawa - tylko ciekawe ktorego inwestora bedzie na to stac??? Nastepnym razem podajcie przykladowe ceny tych cacuszek!!!!!