Oryginalne urządzenia, dokumentację, księgi, rysunki, przepisy techniczne z Polski i różnych krajów można oglądać w Muzeum Historii Przemysłu w podkaliskim Opatówku. Ekspozycję zorganizowano z okazji 100-lecia Dozoru Technicznego na ziemiach polskich.

Wystawa w 100-lecia Dozoru Technicznego w Polsce
Niektóre eksponaty mają po sto i więcej lat. Jak poinformował PAP komisarz wystawy Jarosław Dolat, pierwszym krajem europejskim, który wprowadził tzw. przepisy bezpieczeństwa dla maszyn i kotłów parowych (1813 r.), było Cesarstwo Austro-Węgierskie, a pierwszy na świecie urząd dozoru utworzono w 1855 r. w Manchesterze.

Na ziemiach polskich stowarzyszenie dla nadzoru nad kotłami powstało w Warszawie w 1911 r. Datę tę uważa się za początek istnienia organów polskiego dozoru technicznego. Stowarzyszenie obejmowało 10 guberni.

Prezentowana w Opatówku dokumentacja odzwierciedla nie tylko dane techniczne, ma także znaczenie historyczne. Po 1918 r. na drukach państw zaborczych sporządzano już polskie protokóły, czego przykładem jest m.in. wpis w księdze gorzelni w Lewkowie. Jest także dokumentacja z okresu okupacji (1939-1945) i lat powojennych, kiedy zagospodarowywano przejmowany wtedy na własność państwa majątek.

Zwiedzający mogą obejrzeć również przedmioty pokazujące, na czym polega praca dozoru technicznego w czasach najnowszych – zawory, manometry, butle ciśnieniowe, suwmiarki, urządzenia pomiarowe, blokady dźwigowe. Do najciekawszych należy boroskop, pozwalający na sprawdzanie stanu technicznego wnętrza kotła, działający na podobnych zasadach jak kamera.

Według Dolata, ekspozycja jest jedyną w kraju przygotowaną w ramach obchodów 100. rocznicy istnienia dozoru. Można ją oglądać do końca maja.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce