Firma BARTOSZ Sp. J. jest właścicielem rozwiązania konstrukcyjnego wysokosprawnego spiralnego przeciwprądowo-krzyżowego wymiennika ciepła typu powietrze-powietrze zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym (W-110838/29 II). Na bazie tego wymiennika BARTOSZ buduje centrale i systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła.

Ww wymienniki uzyskują 85-92% sprawności przy zachowaniu przepływu powietrza nawiewanego do wywiewanego w stosunku 1:1. Możliwe jest uzyskanie nawet 100% sprawności w określonych warunkach i parametrach powietrza usuwanego z pomieszczeń.


Szczelność rekuperatora została określona na podstawie badań przeprowadzonych przez Politechnikę Białostocką na poziomie 99,99%, w związku z czym powietrze dostarczane do pomieszczeń jest całkowicie świeże i nie zawiera powietrza recyrkulowanego.
Wymiennik nie zawiera części ruchomych i nie wymaga doprowadzenia energii zewnętrznej, co daje dużą niezawodność jego pracy i praktycznie zerową awaryjność.
Część robocza wymiennika, którą można umieszczać w zabudowie centrali ma formę walca o średnicy od 300 do 1300 mm i stałej długości 1350 mm. Zakres wydajności pojedynczego rekuperatora wynosi od 100 do 8000 m3/h przy prędkości przepływu powietrza przez wymiennik 3-4 m/s. Gdy zapotrzebowanie na ilość powietrza wentylacyjnego jest większe niż 8000 m3/h, wymienniki należy łączyć równolegle sumując wydajność pojedynczych urządzeń.


Wysoka sprawność wymiennika Firmy BARTOSZ sprawia, iż centrala na nim oparta nie wymaga stosowania nagrzewnic wstępnych ze względu na brak szronienia. Wszystkie dotychczasowe aplikacje pracują bez zarzutu i żaden z użytkowników nie uskarżał się na „zatkanie się” rekuperatora szronem.
Aplikacje na bazie naszych wymienników znalazły zastosowanie w różnego rodzaju obiektach: domki jednorodzinne, laboratoria, warsztaty samochodowe, hale produkcyjne, lakiernie, drukarnie, lokale gastronomiczne, dyskoteki i cieszą się dobra opinią użytkowników.
Wszystkie dane techniczne wymiennika, wyniki badań oraz atest higieniczny w razie potrzeby można otrzymać pocztą, wystarczy wysłać e-mail do redakcji portalu www.wentylacja.com.pl z danymi adresowymi (firma, imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość, kod, ulica) – kliknij na: ZAMÓW DANE TECHNICZNE WYMIENNIKA


BUDOWA WYMIENNIKA
Wymiennik składa się z dwóch płyt wykonanych z taśmy zwiniętej w podwójną spiralę tak, aby tworzyła ona n-2 szczelinowych kanałów przelotowych, podzielonych na kanały czynnika A i czynnika B zwiniętych na przemian, ażurowych elementów dystansujących taśmę przepony oraz elementów uszczelniających, zamykających odpowiednio co drugi kanał. Każda z podstaw utworzonej w ten sposób bryły jest podzielona na dwie części, z których jedna ma otwarte kanały kategorii innej niż druga. Konstrukcja umożliwia działanie wymiennika spiralnego o zmiennych wzajemnie kierunkach przepływu czynników A i B, od równoległoprądowego – w szczególności przeciwległoprądowego – do krzyżowego, bez konieczności zmiany kierunku przepływu czynnika o kąt większy niż 90º, co nie powoduje znacznego wzrostu oporów przepływu.
Wymiennik produkowany jest z blachy aluminiowej i jest odporny na działanie większości substancji chemicznych.


Schemat przepływu powietrza przez wymiennik
Wymiennik ciepła przystosowany do montażu kanałowego przygotowany jest do transportu poprzez zamocowanie na jego obudowie (1) obejm stalowych (2) oraz podstaw stalowych z płaskowników (3). Płaskowniki te służą również do montażu urządzenia (do ściany, do sufitu czy do innej konstrukcji np. za pomocą szpilek).
Należy zachować szczególną ostrożność przy transporcie i przeładunku wymiennika, nie rzucać, nie poddawać dużym wstrząsom, transportować usztywniony, nie dopuścić do zgniecenia.


Wymiennik ciepła przystosowany do montażu sekcyjnego, bez króćców przyłączeniowych


Wymiennik ciepła przystosowany do montażu kanałowego, z króćcami przyłączeniowymiKomentarze

  • Serwisowanie rekuperator Bartosz

    Jak to się czyści tzn. wymiennik ?
    Jakie są roczne koszty serwisowania takiego wymiennika lub całego reku. z wentylatorami i filtrami ?

  • nareszcie

    Bardzo podoba mi się że jest konkurencja dla obrotowego.
    Ciekawy jestem jak to wyjdzie w praktyce?