Od ponad dwudziestu lat prowadzi się na świecie badania, których wyniki wskazują, że liczba ludzi doświadczających pogorszenia stanu zdrowia w pomieszczeniach mieszkalnych lub biurowych stale rośnie. Sytuacja stała się na tyle poważna, że w 1982 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, World Health Organisation) oficjalnie uznała zjawisko Chorego Budynku (ang. Sick Building Syndrome) za problem zdrowotny.


Od ponad dwudziestu lat prowadzi się na świecie badania, których wyniki wskazują, że liczba ludzi doświadczających pogorszenia stanu zdrowia w pomieszczeniach mieszkalnych lub biurowych stale rośnie. Sytuacja stała się na tyle poważna, że w 1982 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, World Health Organisation) oficjalnie uznała zjawisko Chorego Budynku (ang. Sick Building Syndrome) za problem zdrowotny.
Badanie przeprowadzone na niemal 4,5 tys. pracownikach biurowych przez grupę naukowców z Wielkiej Brytanii* pokazuje, że najczęstszym objawem złej jakości powietrza i złego systemu wentylacji w pomieszczeniu zamkniętym jest letarg (57%), po którym bezpośrednio następuje niedrożność nosa (47%), suchość w gardle (46%) i ból głowy (46%). Rzadziej uciski w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu (9%). Jednak wszystkie te symptomy były ponad dwa razy częściej spotykane w budynkach z lokalnym i centralnym systemem wentylacji niż w budynkach, gdzie zapewniona była naturalna wentylacja.

W Polsce, gdzie od kilkunastu lat powstaje wiele budynków o nowoczesnej konstrukcji, budowanych w błyskawicznym tempie, w lekkich technologiach, paradoksalnie coraz więcej osób czuje się w nich źle. Problem dotyczy głównie biurowców, ale także supermarketów, sal konferencyjnych i kinowych, czy hoteli.

Co jest przyczyną takich objawów? Jak ważne jest utrzymywanie wysokiej jakości powietrza wewnątrz budynków? Czy jest to inwestycja przynosząca zysk, czy tylko koszty w postaci zwiększonego zużycia energii? Te, i wiele innych pytań zadaje sobie wielu inwestorów, projektantów.
Przeprowadzane badania wskazują na szerokość skali zjawiska. Ponieważ jakość powietrza w pomieszczeniach jest problemem kluczowym na świecie, ale w Polsce jeszcze nie zgłębionym, organizowane są spotkania z fachowcami, których celem jest zwrócenie uwagi na zjawisko i spowodowanie dyskusji na temat pracy w warunkach poprawiających jej efektywność.Najbliższy cykl seminariów na temat jakości powietrza w pomieszczeniach, organizowany przez Swegon Air Academy być może odpowie na kilka z pytań dotyczących tej problematyki. Cykl tych spotkań odbędzie się w dniach 12-14. marca w Katowicach, Warszawie i Poznaniu.

Więcej informacji na temat seminariów na stronie internetowej Swegon Air Academy: www.swegonairacademy.com

* Źródło: „Sick Building Syndrome: a study of 4373 office workers” - Sherwood Burge, Occupational Lung Disease Unit, East Birmingham Hospital Bordesley Greek East, U.K.
- Alan Hedge, Applied Psychology Group, Aston University Birmingham, U.K.
- Sheena Wilson, Building Use Studies Limited London, U.K.
- Jon Harris Bass, RMJM Limited, Architects and Engineers London, U.K.
- Alastair Robertson, Occupational Lung Disease Unit, East Birmingham Hospital Bordesley Greek East, U.K.

Informacja prasowa: SWEGON 05.03.2008 r.