Firma BARTOSZ z Białegostoku otrzymała wyróżnienie Ministra Ochrony Środowiska RP w szóstej edycji konkursu Lider Polskiej Ekologii.Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „wyrób” za produkowane przez firmę BARTOSZ centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła oparte na wysokosprawnym wymienniku ciepła typu powietrze-powietrze. Wyróżnienie firmy BARTOSZ przez tak dostojną i znaczącą instytucję potwierdziło wyjątkowość tego rozwiązania i jest tym cenniejsze, że znalazło się pośród czterech produktów z całego kraju, które dostąpiły takiego zaszczytu.
Wręczenie nagród odbyło się dnia 11.12.2002 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a zwycięzcom gratulacje składał Minister Środowiska Stanisław Żelichowski oraz Przewodniczący Rady Programowej Czesław Śleziak. Firmę BARTOSZ reprezentowali: Bernard Bujwicki – Prezes oraz Danuta Sobiech – Szef Działu Finansowo-Księgowego.