Wielokrotnie podkreślany jest fakt, iż odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego pozwala na znaczne oszczędności. Jednak, aby taki proces optymalnie realizować potrzebne są urządzenia wyposażone w szereg współpracujących ze sobą elementów o rożnej budowie i przeznaczeniu.
Fot. 1 Centrala rekuperacyjna
z wymiennikiem krzyżowym HEXK

Centrale rekuperacyjne serii VX-2000 firmy
Koss to urządzenia o wydajności powietrza
od 100 do 2000 m³/h. Kompletne
wyposażenie zostało umieszczone w zintegrowanej
obudowie styropianowej, pozwalającej na ograniczenie do minimum:
strat ciepła, drgania i hałasu.
Odzyskiwanie ciepła
Centrala może być wyposażona w wymiennik
krzyżowy HEXK, albo krzyżowo-przeciwprądowy HEXKP. Ten drugi
typ charakteryzuje się wyższą sprawności
ą i jest szczególnie przeznaczony do
central współpracujących z gruntowymi
wymiennikami ciepła. Efektywność obu
wymienników została przedstawiona na
wykresach.
Ogrzewanie powietrza pierwotnego
i wtórnego

W tym celu w centrali zamontowane są
nagrzewnice elektryczne bądź wodne.
Nagrzewnica wstępna chroni wymiennik
przed zamrożeniem, natomiast wtórna
zapewnia odpowiednią temperaturę powietrza
nawiewanego. Aby nie dopuścić
do stopienia styropianowej osłony centrali
nagrzewnica elektryczna (spiralna)
montowana jest w specjalnym stalowym
płaszczu. Nagrzewnice wodne stosowane
są jedynie wtedy, gdy można je podłączyć
do instalacji c.o. lub ciepła technologicznego.
Są one wyposażone we własne
pompy cyrkulacyjne.


Fot. 2 Wentylator w obudowie
styropianowej – moduł nawiewny

Regulacja prędkości przepływu
W prezentowanych centralach zamontowane
zostały wentylatory firmy EBM
umieszczone w aluminiowej obudowie,
którą charakteryzuje wysoka trwałość.
Zastosowanie takiej obudowy pozwoliło
także na znaczne wytłumienie drgań
związanych z pracą wentylatora.
Centrale z serii VX-2000 wyposażone są
w silniki EBM w wersji elektronicznego
komutatora prądu stałego. Umożliwia to
dodatkowo ograniczenie zużycia energii
o 50% oraz w dużym stopniu hałasu wentylatora.
Cena takiego wentylatora jest
ponad dwukrotnie wyższa niż standardowego
(co wpływa także na cenę centrali),
jednak podczas eksploatacji 24 h/przez
365 dni w roku można uzyskać znaczne
oszczędności. Koszt urządzenia zwróci
się po około 3 latach.
Prędkość wentylatorów może być regulowana
krokowo (regulacja 5-stopniowa:
60-70-80-90-100%), bądź płynnie od
0-100% (sterowanie elektroniczne lub
z zastosowaniem silników DC elektronicznie
komutowanych).
Sterowanie pracą centrali
Głównym elementem zarządzania jest
programowalny sterownik PSC, który zapewnia
koordynację pracy wszystkich
podzespołów. Centrala VX jest wyposażona opcjonalnie w sterownik cyfrowy
pozwalający m.in. na:
• kontrolę czasu i kalendarza (24h/7
dni/rok);
• automatyczne zapisywanie czasu pracy
centrali;
• załączanie i wyłączanie centrali (do
8 nastaw dziennie);
• sterowanie nagrzewnicami (także zaworem
kontrolnym dla nagrzewnicy
wodnej);
• regulację prędkości wentylatora w zależności od trybu pracy;
• zmianę nastawy temperatury powietrza
nawiewanego;
• realizację trzech programów – dla domu
jednorodzinnego, sklepu i hurtowni (co
znacznie ułatwia programowanie);
• załączanie lub wyłączanie filtra elektrostatycznego
(jeśli jest zainstalowany).

Wykres 1 Efektywność temperaturowa wymiennika HEXK


Wykres 2 Efektywność temperaturowa wymiennika HEXKP

System kontroli zabrudzenia filtra pozwala
na automatyczne monitorowanie
stanu urządzenia. Jeśli wystąpi zbyt duży
spadek ciśnienia na filtrze, sygnalizowane
jest to na wyświetlaczu regulatora
PSC lub dźwiękowo przez kontroler
ERC-1.
W wersji bez programowalnego sterownika,
centrala ma zintegrowany kontroler
ERC-1. Jednak nie ma on opcji zaprogramowania
czasowych nastaw (raz ustawione
parametry będą realizowane 24 h/dobę).
Centrala typu VX odpowiada normie
ISO-9001:2000 i ma certyfikat zgodności
CE. Wymienniki oraz obudowa mają atesty
higieniczne, co umożliwia stosowanie
tych urządzeń w budynkach użyteczności
publicznej.
Gwarancja na:
• obudowę, grzałki elektryczne, styczniki,
okablowanie – wynosi 1 rok;
• wypełnienie styropianowe, wentylatory,
nagrzewnice wodne, sterownik – 3 lata;
• wymiennik powietrza – 5 lat.
Autor: Walter Kaczorowski
Źródło: nr 02/2006