Wyniki I Krajowego Konkursu Prac Dyplomowych zostały ogłoszone podczas I Forum Chłodnictwa na targach POLAGRA FOOD 2004.Wyniki prac Komisji Konkursowej


I Krajowego Konkursu Prac Dyplomowych
organizowanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa
Związek Pracodawców

Edycja 2003 – 2004
Na spotkaniu Komisji w składzie:
1. mgr inż. Jerzy STACHOWIAK – reprezentujący Zarząd KFCH
2. dr hab. inż. Marian CZAPP, prof. P.Kosz.
3. mgr inż. Konrad KALINOWSKI
4. dr inż. Zenon BONCA – Redaktor Naczelny „TCHK”
5. dr inż. Dariusz BUTRYMOWICZ – Inst. Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk
6. dr inż. Waldemar TARGAŃSKI – Sekretarz Komisji
Konkursowej,
które odbyło się w dniu 16 września 2004 roku, na podstawie wcześniej przyjętego regulaminu i wyników oceny zgłoszonych do Konkursu prac dyplomowych (zestawienie zbiorcze - plik xls), z uwagi na zbliżony, wysoki poziom pięciu z nich, Komisja postanowiła przyznać nagrodę główną oraz 4 równorzędne nagrody II., po dwie w każdej z wyróżnianych dziedzin techniki. Jako poziom kwalifikujący do puli nagród pieniężnych, przyjęto uzyskanie w ocenie łącznej z dwóch recenzji ilości punktów wyższej od 90. Na Konkurs ogółem nadesłano 10 prac, w tym jedną dwóch autorów, reprezentujących pięć krajowych uczelni technicznych.
Wyniki Konkursu:

Nagroda I stopnia (NAGRODA GŁÓWNA) – 5 000 zł
inż. Dariusz WEBER - 97 pkt.
- tytuł pracy dypl.: Projekt systemu chłodzenia chłodni prowiantowej
dla wybranego statku morskiego o nieograniczonym
rejonie pływania, obsługiwanego przez
zautomatyzowane sprężarkowe urządzenie chłodnicze

- absolwent Akademii Morskiej w Gdyni
- promotor: dr inż. Z. Bonca

Nagroda II stopnia z dziedziny techniki chłodniczej (dwie równorzędne po 1 500 zł)

mgr inż. Agnieszka PIOTROWSKA - 93 pkt.

- tytuł pracy dypl.: Analiza porównawcza ciekłego azotu i podtlenku
azotu jako czynników roboczych aparatów
kriochirurgicznych.

- absolwentka Politechniki Wrocławskiej
- promotor: dr hab. inż. M. Chorowski, prof. PWr

mgr inż. Aleksander SZYDŁO - 92 pkt.

- tytuł pracy dypl.: Modelowanie i eksperymentalne badania ziębiarki
absorpcyjnej małej mocy.

- absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach
- promotor: prof. dr hab. inż. J. Kozioł

Nagroda II stopnia z dziedziny klimatyzacji i pomp ciepła (dwie równorzędne po 1 500 zł)

mgr inż. Sławomir GAWLIK - 96 pkt.

- tytuł pracy dypl.: Projekt koncepcyjny optymalnej konstrukcji
parownika powietrznego dla sprężarkowej pompy
ciepła, przeznaczonej do ogrzewania
wolnostojącego budynku mieszkalnego.

- absolwent Politechniki Gdańskiej
- promotor: dr inż. Z. Bonca

inż. Krzysztof KAISER - 93 pkt.

- tytuł pracy dypl.: Ocena wpływu skuteczności działania systemów
klimatyzacji i wentylacji na jakość powietrza w
obiektach służby zdrowia na przykładzie Szpitala
Specjalistycznego w Kościerzynie.

- absolwent Akademii Morskiej w Gdyni
- promotor: dr inż. Z. Bonca

Fot. 1. Wojciech Żmigrodzki, Przewodniczący Komisji Konkursowej
ogłasza wyniki I Krajowego Konkursu Prac Dyplomowych


Fot. 2 Pod nieobecność w kraju zwycięzcy Konkursu, inż. Dariusza Webera,
nagrodę w jego imieniu odbiera wielce wzruszony ojciec


Fot. 3 Mgr inż. Sławomir Gawlik zdobywca Nagrody II stopnia z dziedziny klimatyzacji
i pomp ciepła po wręczeniu nagrody


Fot. 4 Zenon Bonca, promotor trzech nagrodzonych prac odbiera z rąk p. W. Żmigrodzkiego
dyplomy upamiętniające osiągnięcia jego wychowanków


Fot. 5 Zenon Bonca w otoczeniu swoich wychowanków, a są to (od lewej ) Albert Depta, Tomasz Skawiński oraz Rafał Krajewski. Pierwszy z prawej - Tomasz Hajduk z Akademii Morskiej w Gdyni

Fot. 6 Zdobywczyni II Nagrody z dziedziny techniki chłodniczej, p. mgr inż. Agnieszka Piotrowska,
w rozmowie z Redaktorem Naczelnym "TCHK"

Ocena pracy dokonywana była w oparciu o przyjęty punktacyjny system, wg którego
maksymalna ilość punktów możliwych do przyznania przez recenzenta danej pracy
wynosi 50, zatem przy dwóch recenzjach maksymalna ilość punktów możliwych do
przyznania danej pracy wynosi 100.
Arkusz oceny pracy obejmował:
- ocenę jej układu pod względem struktury, podziału treści, kolejności
rozdziałów, kompletności tez itp. (w skali do 5 pkt.)
- merytoryczną ocenę pracy (do 15 pkt.)
- ocenę pod względem nowego ujęcia analizowanego problemu (do 10 pkt.)
- użytkowy charakter pracy (do 10 pkt.)
- ocenę doboru i wykorzystania literatury źródłowej (do 5 pkt.)
- ocenę formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki
pisania pracy, spis rzeczowy, odsyłacze) (do 5 pkt.)
Członkowie Komisji wyrażają szczególne uznanie za wysoki poziom merytoryczny i redakcyjny autorom nagrodzonych prac, a także ich promotorom. Również w odniesieniu do pozostałych, nadesłanych na Konkurs prac należą się ich autorom słowa uznania. Godny podkreślenia jest fakt, iż prawie wszystkie nadesłane prace mają charakter użytkowy. Jednocześnie Komisja ma nadzieję, że w kolejnej edycji Konkursu w roku 2006, ilość zgłoszonych prac będzie znacznie większa. W tym celu członkowie tego gremium postulują do organizatora Konkursu podjęcie działań, aby szerzej go spopularyzować poprzez odpowiednio wcześnie przesłane informacje do krajowych ośrodków akademickich, publikacje w prasie specjalistycznej i w branżowych portalach internetowych.
Komisja Konkursowa
Regulamin Konkursu Prac Dyplomowych Dyplomowych dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła
Wkrótce fotorelacja z wręczenia nagród w dniu 21.09.2004 roku. Redakcja

Komentarze

 • zestawienie

  czy mozna zobaczyc zestawienie prac dyplomowych bioracych udzial w konkursie, bo podany link do zestawienia nie dziala??

 • Promotor w komisji?? -3x tak

  Wydaje sie nieco dziwnym, iż laureaci konkursu, to w dużej mierze dyplomancji przeważnie jednego promotora zasiadającego w komisji.
  Czyżby prace były pisane pod dyktando? Nimniej gratuluję pomysłu.

 • nie ważne jaka praca, ważny promotor

  czyżby stare powiedzenie spełniło się i tym razem ?

 • to jest zalosne

  w naszym pieknym kraju nic sie nie zmienilo, wszystko po staremu. Jak juz robili takie przekrety, to mogli do komisji dopuscic takze promotorow innych dyplomantow.
  Przeciez to jest chore.
  Ale i tak pewnie bylo wiadomo kto wygra.
  Pozdro