Wyniki wskazują na wzrost sprzedaży we wszystkich regionach.

Wyniki DuPont w IV kwartale 2009
Zysk na akcję: 0,48 USD
Tendencja wzrostowa na 2010

Najważniejsze dane:
• Zysk na akcję DuPont w IV kwartale 2009 r. wyniósł 0,48 USD (w IV kwartale 2008 r. odnotowano stratę – 0,70 USD na akcję). Wyłączając zdarzenia nadzwyczajne, zysk na akcję w IV kwartale wyniósł 0,44 USD (rok wcześniej odnotowano spadek zysku na akcję w wysokości 0,28 USD).
• Sprzedaż wyniosła 6,4 mld USD, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do roku ubiegłego. Rekordowe wzrosty sprzedaży – ponad 20% - odnotowały produkty takie jak biel tytanowa, materiały elektroniczne, polimery przemysłowe i nasiona.
• Sprzedaż w ujęciu ilościowym wzrosła o 10% - we wszystkich regionach. Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku przewyższyła poziom sprzed kryzysu gospodarczego – odnotowano wzrost o 34% w stosunku do roku ubiegłego – tym samym odzwierciedlenie znalazł duży popyt w Chinach, Japonii, Korei i Indiach.
• W IV kwartale roku 2009, koszty surowców, energii i transportu były o 20% niższe – zarówno z uwagi na wahania kursowe, jak i naszą wewnętrzną politykę kosztową.
• Firma przekroczyła swój całoroczny cel, polegający na obniżeniu kosztów stałych o 1 mld USD i wprowadzeniu procesów zwiększających wydajność.
• Zysk na akcję za cały rok 2009 wyniósł 1,92 USD – w 2008 była to kwota 2,20 USD. Wyłączając zdarzenia nadzwyczajne, zysk na akcję w roku 2009 wyniósł 2,03 USD – rok wcześniej odnotowano 2,78 USD.
• Przepływy gotówkowe za rok 2009 wyniosły 3,4 mld USD – tym samym dzięki poprawie wydajności oraz korzystnym różnicom kursowym cel został osiągnięty
• DuPont zwiększył prognozę zysku na akcję na rok 2010 do przedziału 2,15 – 2,45 USD (z przedziału 2,10 USD do 2,40 USD).

“W całej naszej organizacji udało się osiągnąć cele założone na rok 2009” podsumowała Ellen Kullman, DuPont CEO. “W roku 2010 nasza pozycja wzmocni się jeszcze bardziej – oprzemy się na naszych osiągnięciach z roku 2009 koncentrując się na wzroście sprzedaży przez dostarczanie innowacji wypływających z potrzeb rynku oraz przez naszą przewagę operacyjną. Jesteśmy w drodze do realizacji naszego celu – 10% rokrocznego wzrostu sprzedaży oraz 20% rokrocznego wzrostu zysków do 2012”.

Skonsolidowana sprzedaż i przychód netto (wartości globalne)
Skonsolidowana sprzedaż netto w IV kwartale 2009 w wysokości 6,4 mld USD była wyższa o 10% w stosunku do roku ubiegłego, co wynikło z 10% wzrostu wielkości sprzedaży, lokalnych cen niższych o 3%, dodatniego wpływu różnic kursowych na poziomie 4% i 1% spadku z uwagi na zmiany asortymentowe. Zysk netto DuPont w IV kwartale wyniósł 441 mln USD (rok wcześniej – 629 mln USD straty). Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł wyniósł 402 mln USD (rok wcześniej – strata w wysokości 249 mln USD). Poprawa wyniku wiąże się ze znacznie wyższą sprzedażą, obniżeniem kosztów zmiennych i pozytywnym wpływem różnic kursowych.

Prognoza
DuPont utrzymuje swój cel rokorocznego wzrostu zysków na poziomie 20% w latach 2009-2012 oraz cel na rok 2010 w postaci poziomu przepływów gotówkowych wyższych o 1.5 mld USD, który został ogłoszony w listopadzie 2009. DuPont zwiększył dzisiaj prognozowany przedział zysku na akcję do 2.15 USD - 2.45 USD (w porównaniu do wcześniejszej prognozy w przedziale 2.10 USD - 2.40 USD). “W roku 2010 będziemy kontynować impet jaki uzyskaliśmy dzięki naszej stanowczej polityce redukcji kosztów i generowania gotówki” podkreśliła Kullman. “Jesteśmy przekonani, że nasze wyniki w 2010 będą zgodne z prognozą – opieramy te przekonania na poprawie warunków gospodarczych i dobrej pozycji rynkowej. Każdy z naszych działów ma jasne i klarowne cele. Nasi liderzy rozumieją swoją odpowiedzialność, a nasi pracownicy są przygotowani do osiągnięcia celów na 2010”.

DuPont to światowy koncern oferujący stworzone w oparciu o naukowe podstawy produkty oraz usługi. Firma została założona w roku 1802. DuPont wykorzystuje osiągnięcia naukowe do opracowywania trwałych i praktycznych rozwiązań, które wpływają na poprawę komfortu, bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi na całym świecie. DuPont działa w ponad 70 krajach, oferując szeroką gamę innowacyjnych produktów i usług w różnych obszarach takich jak: rolnictwo i przemysł spożywczy, budownictwo, transport i komunikacja.
Źródło: DuPont