Wyniki ankiety - nowe elementy w bibliotekach ogólnych FDBES.


11 kwietnia br. na stronach internetowych Fluid Desk pojawiła się ankieta dotycząca wprowadzenia nowych elementów do bibliotek oprogramowania FDBES.
Firma Fluid Desk, podsumowując zgłoszenia otrzymane drogą e-mailową, telefoniczną oraz w postaci postów z forum dyskusyjnego, opracowała listę elementów, które planuje dołączyć do przyszłych wersji oprogramowania FDBES. Ankieta miała na celu ocenę przydatności wyspecyfikowanych elementów. Ponadto przy każdym z wymienionych elementów można było zgłosić ewentualne uwagi.
Przydatność elementu w bibliotece była oceniana w 7-punktowej skali (od 0 do 6 punktów) w zależności od wybranej odpowiedzi: nie mam zdania, bezużyteczny, nieistotny, użyteczny, ważny, bardzo ważny, niezbędny.
Do biura Fluid Desk wpłynęły dokładnie 143 głosy, które pozwoliły twórcy FDBES określić przydatność zaproponowanych nowych elementów do bibliotek ogólnych FDBES. Wyniki ankiety zostały opublikowane 20. kwietnia.
Wyniki ankiety (kliknij na grafikę):


FDBES
- to program dla inżynierów sanitarnych wspomagający projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji - Ventpack, wody lodowej i ciepła technologicznego - Coolpack, wentylacji pożarowej - Smokepack, grzewczych - Heatpack, wod.-kan. - Sanipack, gazowych - Gaspack. Jego środowiskiem pracy jest wersja pełna lub LT programu AutoCAD. FDBES jest napisany w języku C++ i wykorzystuje technologię ObjectARX firmy Autodesk. Aktualna wersja FDBES: 3.1.7