Wymienniki płytowe Thermokey są zbudowane w oparciu o odpowiednio wytłaczane płyty ze stali nierdzewnej (AISI 316) lutowane czystą miedzią (99,9% Cu).


Wymienniki płytowe Thermokey są zbudowane w oparciu o odpowiednio
wytłaczane płyty ze stali nierdzewnej (AISI 316) lutowane
czystą miedzią (99,9% Cu). Płyty są składane w pakiety, przy
czym co druga płyta jest obrócona o 180˚ tworząc komory dla
przepływu mediów. Podczas wygrzewania w piecu próżniowym,
płyty miedziane ulegają roztopieniu, lutując ze sobą płyty stalowe.
Płyty skrajne, wykonane z grubszej blachy niż pozostałe, stanowią
wzmocnienie konstrukcji oraz pozwalają na montaż przyłączy.
Rodzaj zastosowanych przyłączy zależy od aplikacji, w której
wymiennik będzie pracował. Dla wymienników pracujących
w układzie ciecz / ciecz, standardowo są montowane podłączenia
gwintowane. Dla modeli P30 dostępne jest również wykonanie
z podłączeniami kołnierzowymi. Decydując się na wymiennik płytowy
w układzie skraplacza, otrzymamy urządzenie z gwintowanymi
podłączeniami strony wodnej oraz lutowanymi króćcami strony
freonowej. W parownikach sytuacja jest podobna. Obydwa króćce
freonowe są w wersji lutowanej, różnią się jednak średnicą. Złącze
wylotu czynnika chłodniczego jest większe od złącza na wlocie.

Wynika to z tego, że objętość gazu na wylocie jest znacznie większa
od objętości mieszaniny gazu i cieczy na wlocie urządzenia.
Aby uniknąć złej dystrybucji czynnika w układzie odparowania,
firma Thermokey zaprojektowała specjalny system parowania, opisany
w katalogach jako System EV. System ten, pozwala na rozbicie
kropel cieczy a następnie równomierne rozprowadzenie po całej
objętości pakietu. Ponadto, system ten zapewnia odparowanie cieczy,
gromadzącej się zazwyczaj w trakcie wyłączenia systemu. System
EV jest montowany standardowo w wymiennikach płytowych
serii P7 oraz P12. W urządzeniach serii P15 oraz P30, system ten
jest dostępny za dopłatą. Pomimo wyższej ceny, warto zainwestować
w System EV, który powoduje wzrost wydajności od kilku do
nawet kilkudziesięciu procent w stosunku do wymiennika systemu
tego pozbawionego.
Do prawidłowej pracy wymiennika płytowego, niezbędne jest
jego odpowiednie podłączenie.
Dla aplikacji w układzie ciecz / ciecz, istnieją dwie możliwości:
WE 1/ WY 2 dla obiegu pierwotnego
WE 3 / WY 4 dla obiegu wtórnego
lub
WE 2/ WY 1 dla obiegu pierwotnego
WE 4 / WY 3 dla obiegu wtórnego
Dla parowników:
WE 1/ WY 2 dla obiegu pierwotnego (obieg freonowy)
WE 3 / WY 4 dla obiegu wtórnego
Dla skraplaczy:
WE 2/ WY 1 dla obiegu pierwotnego (obieg freonowy)
WE 4 / WY 3 dla obiegu wtórnego.
Twardolutowane wymienniki płytowe Thermokey są w pełni
zgodne z dyrektywą 97/23 CE. Przed dostarczeniem są one w 100%
poddawane testom ciśnieniowym oraz próżniowym.
Źródło: IGLOTECH news