AIR FRÖHLICH - odzyskiwanie energii - nowoczesne oszczędzanie: - oszczędzasz na paliwie - oszczędzasz na kosztach pracy urządzeń - oszczędzasz na wydajności kotła

Wymienniki ciepła z rurkami szklanymi Air Fröhlich GRS/GRD: - Temperatura powietrza wychodzącego do 250°C* (na życzenie możliwość dostosowania do temperatury powietrza wychodzącego 500°C) dla procesów przemysłowych i instalacji wentylacyjnych. Dzięki wymiennikowi Air Fröhlich ciepło zawarte w powietrzu wychodzącym z urządzeń wentylacyjnych, procesów osuszania, pieców przemysłowych i rolniczych może być odzyskane i ponownie użyte.
- Oszczędność energii do 75% W większości instalacji może być osiągnięta wydajność rzędu 75%. Oszczędność na paliwie zwracają koszty inwestycji w krótkim czasie. Inwestycja w wysoko temperaturowy wymiennik ciepła Air Fröhlich jest opłacalna
Zalety wymiennika Air Fröhlich: - oddzielone od siebie strumienie powietrza (wilgotność i zanieczyszczenia nie mogą przedostać się do czystego powietrza)
- stała i wysoka wydajność przez cały okres użytkowania
- odporność na korozję (nawet przy chemicznie agresywnych i ciężkich oparach)
- wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie
- powierzchnie wewnętrzne odporne na brud i zanieczyszczenia
- proste i wydajne czyszczenie
- nie potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia przed zamarzaniem
- nie posiada części ruchomych
- bezpieczny w użytkowaniu, nie wymaga obsługi
Przykłady zastosowań wymiennika Air Fröhlich: - w procesach osuszania np.: - przemysł spożywczy - rolnictwo - przemysł odzieżowy i ceramiczny - przemysł papierniczy, drzewny, drukarnie
- w procesach z gorącym powietrzem np.: - rozpalanie i wygaszanie palenisk w piecach - piece termiczne - przemysłowe piece na gorące powietrze
- w procesach spalania gazów np.: - instalacje spalające gaz - wtórne piece
- w instalacjach wentylacyjnych i wyciągowych każdego typu
Więcej: dystybutor Thomsen Tempcold