Wymiennik ciepła to urządzenie, w którym następuje przekazywanie ciepła między dwoma czynnikami (gazami lub cieczami) o różnych temperaturach. Aby obniżyć zużycie energii powszechnie stosuje się obecnie wymienniki, umożliwiające odzysk ciepła z powietrza usuwanego i przekazanie go do powietrza nawiewanego bez mieszania obu strumieni. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest znaczne obniżenie kosztów energii, nawet o połowę.

Można wyróżnić wymienniki ciepła jednoprzepływowe i wieloprzepływowe (czynnik przepływa przez wymiennik ciepła jedną wiązką rurek, a wraca inną wiązką itd.). Ze względu na wzajemny stosunek kierunków przepływu obu czynników przez wymiennik ciepła, rozróżnia się następujące typy przepływu: współprądowe (kierunki zgodne), przeciwprądowe (kierunki przeciwne), prądy krzyżowe (kierunki prostopadłe).
Podział wymienników ciepła
W zależności od rodzaju powierzchni wymiany ciepła rozróżniamy dwa rodzaje wymienników: płaszczowo-rurowe, w których jeden czynnik przepływa rurkami a drugi omywa rurki z zewnątrz oraz płytowe, w których czynniki przepływają po obu stronach płaskiej ścianki.
W wymiennikach płaszczowo-rurowych powierzchnia wymiany ciepła jest powierzchnią pęczka rur, wewnątrz których przepływa jeden czynnik, drugi zaś omywa rurki z zewnątrz. Urządzenia tego typu, dzięki swojej konstrukcji, doskonale sprawdzają się przy dużych prędkościach przepływu czynnika. Ponadto, w trakcie procesu wymiany ciepła osiągają bardzo dobre wyniki nawet wówczas, gdy dokonywane są częste zmiany parametrów.
Wymienniki płaszczowo-rurowe składają się z trzech podstawowych części:
- zewnętrznej obudowy (płaszcza) ze stali lub z żeliwa,
- wewnętrznej, składającej się z pęku rur,
- króćców lub komór wlotowych i wylotowych dla czynników grzewczych.
Płytowe wymienniki ciepła mogą być stosowane zarówno w domach jedno- lub wielorodzinnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej oraz w zakładach przemysłowych. Powierzchnię wymiany ciepła stanowią płyty płaskie lub płyty tłoczone o dobrej przewodności cieplnej. Dzięki odpowiednio ukształtowanym wytłoczeniom pomiędzy płytami tworzą się wąskie szczeliny do przepływu czynników wymieniających ciepło.
Wymienniki płytowe produkowane są w dwóch typach jako:
- wymienniki lutowane,
- wymienniki skręcane.


Komentarze

  • Dodajcie ine opisy wymiennikó

    Dodajcie inne opisy wymienników np: ociekowy, wężownicy.