Jeżeli stolarka okienna i drzwiowa jest wyeksploatowana powodując ogromne straty ciepła ogrzewanych budynków, to jej wymiana może zostać uznana za modernizację. Wskazać jednak należy iż musi występować mierzalny wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do tej wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania.

Taką poradę podatkową podała eGospodarka.pl. Jeśli więc obecne straty ciepła spowodowane są wyeksploatowaniem stolarki okiennej, których nie było w okresie przyjęcia środka trwałego do użytkowania - powyższa wymiana będzie remontem, a nie modernizacją, przez co zostanie zaliczona bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu, a nie podniesie wartość początkową środka trwałego. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze w postanowieniu z dnia 30.01.2007 r. nr PD/423/1/27/06.

Źródło: eGospodarka.p