Wraz z kolejną zmianą czynnika chłodniczego stosowanego przez producentów w instalacjach klimatyzacyjnych pojawił się problem braku możliwości wykorzystania istniejących instalacji przy wymianie sprzętu na nowy. Spowodowane jest to stosowaniem wraz z każdym czynnikiem chłodniczym specyficznych olejów, między którymi zachodzą niepożądane reakcje skutkujące utratą ich właściwości. W związku z brakiem technologii dokładnego czyszczenia instalacji z resztek starego oleju, decyzja o wymianie klimatyzatora na nowy (z nowym czynnikiem chłodniczym) związana była dotychczas nierozerwalnie z koniecznością wymiany instalacji, a co za tym idzie z dodatkowymi kosztami oraz koniecznością kucia ścian i stropów.


Firma MITSUBISHI ELECTRIC, należąca do czołowych producentów urządzeń klimatyzacyjnych, reagując na występujący na rynku japońskim w skali masowej problem, opracowała nowatorską technologię eliminującą konieczność wymiany instalacji wraz z wymianą sprzętu klimatyzacyjnego na nowy. Technologia ta znalazła zastosowanie we wszystkich urządzeniach inwerterowych w aktualnej ofercie firmy.
Na rynku europejskim, również polskim, problem wymiany czynnika chłodniczego z R22 na R407c i kolejno na R410a jest jak najbardziej aktualny. Zjawisko wymiany klimatyzatorów na nowe nie wystąpiło dotychczas w Polsce w skali masowej, jest to jednak tylko kwestią czasu. Z tego względu już dziś warto zapoznać się z unikalną propozycją firmy MITSUBISHI ELECTRIC.
Podstawą nowej technologii jest zastosowanie specjalnego oleju HAB (hard alkyl benzene) o znacznie wydłużonym czasie degradacji. Prócz tego w nowych urządzeniach użyto bardziej skuteczny separator oleju oraz wymienniki ciepła o specjalnej konstrukcji zapobiegającej powstawaniu zatorów olejowych. Zastosowanie tych rozwiązań umożliwia wykorzystanie istniejących instalacji przy wymianie klimatyzatora na nowy.
Przy wymianie klimatyzatora na nowy do obowiązków instalatora należy sprawdzenie zgodności średnic rur miedzianych oraz sprawdzenie grubości ich ścianek. Związane jest to z koniecznością zwiększenia ciśnienia roboczego odpowiadającego czynnikowi R410a. Rury miedziane do instalacji chłodniczych o grubości ścianki mniejszej niż 0,8 mm z góry należy wyeliminować jako nie nadające się do powtórnego wykorzystania.
Poniżej w wielkim skrócie przedstawiono ofertę urządzeń klimatyzacyjnych MITSUBISHI ELECTRIC, w których zastosowano powyżej opisaną technologię.


SERIA „M”
Jest to seria małych klimatyzatorów do zastosowań domowych i małych obiektów biurowych. Urządzenia te występują w postaci inwerterowych splitów ściennych, kasetonowych i kanałowych z pompą ciepła o wydajnościach chłodniczych / grzewczych 2,5-7,2 / 3,2-8,1 kW. Dostępna długość instalacji chłodniczych to 20 do 30 mb. przy dopuszczalnym przewyższeniu 10-15 mb. Zakres pracy w funkcji grzania do –20 oC na zewnątrz. Czynnik chłodniczy R410a.


SERIA „MrSlim”
Są to klimatyzatory do zastosowań profesjonalnych. Występują w postaci inwerterowych splitów ściennych, podstropowych, kasetonowych i kanałowych o wydajnościach chłodniczych/grzewczych 3,6-14,0 / 4,1-16,0 kW. Dostępna długośc instalacji to 50-75 mb przy dopuszczalnym przewyższeniu 30 mb. Zakres pracy tak w funkcji chłodzenia jak i grzania do –20 oC na zewnatrz. Czynnik chłodniczy R410a.


UKŁAD „Replace Multi”
Urządzenia serii „Replace Multi” to specyficzne klimatyzatory systemu VRV pracujące na czynniku R407c. Służą one do wymiany starych urządzeń w układach VRV na czynnik R22 bez konieczności wymiany zaolejonych rur. Ze względu na znacznie dłuższe instalacje układów VRV i znacznie większą ilość oleju krążącego w rurach, przed pełnym uruchomieniem nowego układu napełnionego czynnikiem R407c należy zastosować opracowany specjalnie proces czyszczenia instalacji. Służy do tego zewnętrzna stacja odolejania, której kilkugodzinne wykorzystanie przy próbnym rozruchu układu czyści instalację w stopniu zapewniającym bezproblemowe działanie układu z nowym czynnikiem i olejem.


www.ventra-clima.com.pl
handlowcy@ventra-clima.com.pl
dt@ventra-clima.com.pl