Wraz z zastosowaniem nowych czynników chłodniczych wymiana klimatyzatora w istniejącej instalacji wiązała się z koniecznością wymiany całej instalacji na nową, a co za tym idzie z dodatkowymi kosztami oraz kuciem ścian i stropów.Firma MITSUBISHI ELECTRIC, należąca do czołowych producentów urządzeń klimatyzacyjnych, reagując na występujący na rynku japońskim w skali masowej problem, opracowała nowatorską technologię eliminującą konieczność wymiany instalacji wraz z wymianą sprzętu klimatyzacyjnego na nowy. Technologia ta znalazła zastosowanie we wszystkich urządzeniach inwerterowych w aktualnej ofercie firmy.
Podstawą nowej technologii jest zastosowanie specjalnego oleju HAB (hard alkyl benzene) o znacznie wydłużonym czasie degradacji. Prócz tego w nowych urządzeniach użyto bardziej skuteczny separator oleju oraz wymienniki ciepła o specjalnej konstrukcji zapobiegającej powstawaniu zatorów olejowych. Zastosowanie tych rozwiązań umożliwia wykorzystanie istniejących instalacji przy wymianie klimatyzatora na nowy.
Przy wymianie klimatyzatora na nowy do obowiązków instalatora należy sprawdzenie zgodności średnic rur miedzianych oraz sprawdzenie grubości ich ścianek. Związane jest to z koniecznością zwiększenia ciśnienia roboczego odpowiadającego czynnikowi R410a. Rury miedziane do instalacji chłodniczych o grubości ścianki mniejszej niż 0,8 mm z góry należy wyeliminować jako nie nadające się do powtórnego wykorzystania.
Więcej na ten temat w dziale TECHNOLOGIE