Data rozpoczęcia
2006-08-24
Data zakończenia
2006-09-13

termin: 13-16.09.2006 miejsce: Międzyzdroje


Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Szczecińskiej oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. zapraszają do udziału w XI Międzynarodowym Sympozjum.
Sympozjum odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 13-16.09.2006. Sekretariat sympozjum rozpocznie działalność
w godzinach popołudniowych w dniu 13.09.2006. Otwarcie sympozjum w godzinach rannych w dniu 14.09.2006. Zakończenie sympozjum w godzinach południowych dnia 16.09.2006. Miejscem zakwaterowania i obrad będzie Hotel RYBAK
położony przy ul. Promenada Gwiazd 36, 72-500 Międzyzdroje.
CEL KONFERENCJI

Ogólnym celem sympozjum jest spotkanie i wymiana poglądów między reprezentantami nauki i praktyki na temat zagadnień związanych z szeroko rozumianą wymianą ciepła oraz z wykorzystaniem energii odnawialnych
w aspekcie potrzeb społecznych, gospodarczych i ekologicznych.
Do szczegółowych zadań konferencji będzie należało:
- zapoznanie uczestników z wynikami aktualnie prowadzonych badań dotyczących wymiany ciepła oraz pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii odnawialnych (energii geotermicznej, słońca, wiatru, biomasy itp.),
- zaprezentowanie oryginalnych prac prowadzonych zarówno w świecie nauki jak i w praktyce,
- rozpropagowanie i umożliwienie przeniesienia niektórych osiągnięć naukowych do konkretnych rozwiązań technologicznych w praktyce,
- zapoznanie się z uwagami i potrzebami praktyków w zakresie odnawialnych źródeł energii i wymiany ciepła, ułatwiających projektowanie i eksploatację urządzeń cieplnych i systemów ciepłowniczych.
ZAKRES TEMATYCZNY SYMPOZJUM

- Nowe trendy oraz metody badań i obliczeń dotyczące zagadnień wymiany ciepła.
- Obliczenia wysokosprawnych wymienników ciepła.
- Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
- Przetwarzanie i wykorzystanie energii odnawialnych w energetyce, ciepłownictwie i innych rozwiązaniach technologicznych.
- Nowoczesne systemy energetyczne wykorzystujące źródła energii odnawialnej.
- Zasady współpracy systemów ciepłowniczych konwencjonalnych
z instalacjami wykorzystującymi energie odnawialne, pod kątem racjonalności
i efektywności gospodarowania energią.
Sesje konferencyjne

- W czasie trwania sympozjum przewidywane są sesje plenarne, na których zostaną wygłoszone referaty wybrane przez Komitet Organizacyjny, ściśle dotyczące zakresu tematycznego sympozjum.
- Pozostałe referaty zostaną wygłoszone w sesjach tematycznych lub przedstawione i omówione w sesji posterowej.
- Wszystkie referaty zostaną opublikowane w materiałach sympozjum. Przewiduje się wydrukowanie referatów
w materiałach konferencyjnych w języku angielskim lub niemieckim. Najlepsze referaty po konferencji będą skierowane do redakcji czasopisma Archives of Thermodynamics.
- Obrady będą prowadzone w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.
Przewiduje się możliwość wygłoszenia referatów w języku niemieckim.
- Przewiduje się możliwość zamieszczenia w materiałach konferencyjnych materiałów promocyjnych.
- Przewiduje się możliwość prezentacji wyrobów firm krajowych i zagranicznych.
Program Sympozjum plik pdf
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Organizatorzy sympozjum:

- Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk
- Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Szczecińskiej
- Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
Komitet Naukowy

- Prof. T. Bes - Politechnika Poznańska
- Prof. G. Besler - Politechnika Wrocławska
- Prof. B. Bieniasz - Politechnika Rzeszowska
- Prof. T. Chmielniak - Politechnika Śląska
- Prof. M. Czapp - Politechnika Koszalińska
- Prof. A. Dittmann - Technische Universität Dresden
- Prof. R. Domański - Politechnika Warszawska
- Prof. W. Gajewski - Politechnika Częstochowska
- Prof. Z. Gnutek - Politechnika Wrocławska
- Prof. W. Gogół - Politechnika Warszawska
- Prof. I. Imris - Technická Univerzita v Kosiciach
- Prof. J. Krysiński - Politechnika Łódzka
- Prof. J. Lehmann - Fachhochschule Stralsund
- Prof. J. Łach - Politechnika Białostocka
- Prof. J. Mikielewicz - IMP PAN Gdańsk
- Prof. W. Nowak - Politechnika Szczecińska
- Prof. M. Poniewski - Politechnika Świętokrzyska
- Prof. W. Roetzel - Universität der Bundeswehr Hamburg
- Dr B. Sanner - Justus-Liebig-Universität, Gießen
- Prof. J. Składzień - Politechnika Śląska
- Prof. J. Stąsiek - Politechnika Gdańska
- Prof. J. Szargut - Członek Rzeczywisty PAN
- Prof. J. Taler - Politechnika Krakowska
- Prof. J. Terpiłowski - Wojskowa Akademia Techniczna
- Prof. M. Trela - IMP PAN Gdańsk
- Prof. L.L. Vasiliev - Luikov Heat & Mass Transfer Institut, Minsk
- Prof. A. Ziębik - Politechnika Śląska
- Prof. J. Zschernig - Technische Universität Dresden
Komitet Organizacyjny

- Prof. W. Nowak - honorowy przewodniczący
- Dr A.A. Stachel - przewodniczący
- Mgr inż. K. Pawłowski - vice przewodniczący
- Dr Z. Zapałowicz - sekretarz naukowy
- Dr T. Kujawa - sekretarz organizacyjny
- Dr J. Eliasz
- D. Nowakowska
Adres Komitetu Organizacyjnego

HTRSE-2006
Katedra Techniki Cieplnej
Politechnika Szczecińska, Al. Piastów 19
70-310 Szczecin
tel. ++48 91 4494272
fax. ++48 91 4494591
e-mail: htrse@ps.pl