Data rozpoczęcia
2006-08-24
Data zakończenia
2006-08-24

Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Szczecińskiej oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. zapraszają do udziału w XI Międzynarodowym Sympozjum.

Sympozjum odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 13-16.09.2006 . Sekretariat sympozjum rozpocznie działalność w godzinach popołudniowych w dniu 13.09.2006. Otwarcie sympozjum w godzinach rannych w dniu 14.09.2006. Zakończenie sympozjum w godzinach południowych dnia 16.09.2006. Miejscem zakwaterowania i obrad będzie Hotel RYBAK położony przy ul. Promenada Gwiazd 36, 72-500 Międzyzdroje. CEL KONFERENCJI Ogólnym celem sympozjum jest spotkanie i wymiana poglądów między reprezentantami nauki i praktyki na temat zagadnień związanych z szeroko rozumianą wymianą ciepła oraz z wykorzystaniem energii odnawialnych w aspekcie potrzeb społecznych, gospodarczych i ekologicznych. Do szczegółowych zadań konferencji będzie należało: • zapoznanie uczestników z wynikami aktualnie prowadzonych badań dotyczących wymiany ciepła oraz pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii odnawialnych (energii geotermicznej, słońca, wiatru, biomasy itp.), • zaprezentowanie oryginalnych prac prowadzonych zarówno w świecie nauki jak i w praktyce, • rozpropagowanie i umożliwienie przeniesienia niektórych osiągnięć naukowych do konkretnych rozwiązań technologicznych w praktyce, • zapoznanie się z uwagami i potrzebami praktyków w zakresie odnawialnych źródeł energii i wymiany ciepła, ułatwiających projektowanie i eksploatację urządzeń cieplnych i systemów ciepłowniczych. ZAKRES TEMATYCZNY SYMPOZJUM • Nowe trendy oraz metody badań i obliczeń dotyczące zagadnień wymiany ciepła. • Obliczenia wysokosprawnych wymienników ciepła. • Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. • Przetwarzanie i wykorzystanie energii odnawialnych w energetyce, ciepłownictwie i innych rozwiązaniach technologicznych. • Nowoczesne systemy energetyczne wykorzystujące źródła energii odnawialnej. • Zasady współpracy systemów ciepłowniczych konwencjonalnych z instalacjami wykorzystującymi energie odnawialne, pod kątem racjonalności i efektywności gospodarowania energią. Sesje konferencyjne • W czasie trwania sympozjum przewidywane są sesje plenarne, na których zostaną wygłoszone referaty wybrane przez Komitet Organizacyjny, ściśle dotyczące zakresu tematycznego sympozjum. • Pozostałe referaty zostaną wygłoszone w sesjach tematycznych lub przedstawione i omówione w sesji posterowej. • Wszystkie referaty zostaną opublikowane w materiałach sympozjum. Przewiduje się wydrukowanie referatów w materiałach konferencyjnych w języku angielskim lub niemieckim. Najlepsze referaty po konferencji będą skierowane do redakcji czasopisma Archives of Thermodynamics. • Obrady będą prowadzone w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym. Przewiduje się możliwość wygłoszenia referatów w języku niemieckim. • Przewiduje się możliwość zamieszczenia w materiałach konferencyjnych materiałów promocyjnych. • Przewiduje się możliwość prezentacji wyrobów firm krajowych i zagranicznych. Program Sympozjum plik pdf INFORMACJE ORGANIZACYJNE Organizatorzy sympozjum: - Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk - Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Szczecińskiej - Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Komitet Naukowy - Prof. T. Bes - Politechnika Poznańska - Prof. G. Besler - Politechnika Wrocławska - Prof. B. Bieniasz - Politechnika Rzeszowska - Prof. T. Chmielniak - Politechnika Śląska - Prof. M. Czapp - Politechnika Koszalińska - Prof. A. Dittmann - Technische Universität Dresden - Prof. R. Domański - Politechnika Warszawska - Prof. W. Gajewski - Politechnika Częstochowska - Prof. Z. Gnutek - Politechnika Wrocławska - Prof. W. Gogół - Politechnika Warszawska - Prof. I. Imris - Technická Univerzita v Kosiciach - Prof. J. Krysiński - Politechnika Łódzka - Prof. J. Lehmann - Fachhochschule Stralsund - Prof. J. Łach - Politechnika Białostocka - Prof. J. Mikielewicz - IMP PAN Gdańsk - Prof. W. Nowak - Politechnika Szczecińska - Prof. M. Poniewski - Politechnika Świętokrzyska - Prof. W. Roetzel - Universität der Bundeswehr Hamburg - Dr B. Sanner - Justus-Liebig-Universität, Gießen - Prof. J. Składzień - Politechnika Śląska - Prof. J. Stąsiek - Politechnika Gdańska - Prof. J. Szargut - Członek Rzeczywisty PAN - Prof. J. Taler - Politechnika Krakowska - Prof. J. Terpiłowski - Wojskowa Akademia Techniczna - Prof. M. Trela - IMP PAN Gdańsk - Prof. L.L. Vasiliev - Luikov Heat & Mass Transfer Institut, Minsk - Prof. A. Ziębik - Politechnika Śląska - Prof. J. Zschernig - Technische Universität Dresden Komitet Organizacyjny - Prof. W. Nowak - honorowy przewodniczący - Dr A.A. Stachel - przewodniczący - Mgr inż. K. Pawłowski - vice przewodniczący - Dr Z. Zapałowicz - sekretarz naukowy - Dr T. Kujawa - sekretarz organizacyjny - Dr J. Eliasz - D. Nowakowska Adres Komitetu Organizacyjnego HTRSE-2006 Katedra Techniki Cieplnej Politechnika Szczecińska, Al. Piastów 19 70-310 Szczecin tel. ++48 91 4494272 fax. ++48 91 4494591 e-mail: htrse@ps.pl