WYMIANA CIEPŁA
Tytuł: WYMIANA CIEPŁA


Autor: Wiśniewski Stefan, Wiśniewski Tomasz S.
Wydawca: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Rok wydania: 2000, wyd. 5
Strony, rysunki, tabele: s. 445, rys. 157
Oprawa: B5, oprawa miękka
ISBN: 83-204-2549-2
Cena: 33,00 zł + koszty wysyłki

W książce przedstawiono w nowoczesnym ujęciu zagadnienia wymiany ciepła: podano analityczne i numeryczne metody rozwiązywania ustalonego i nieustalonego przewodzenia ciepła, przedstawiono próby teoretycznego ujęcia przejmowania ciepła i wyniki badań eksperymentalnych w tym zakresie oraz omówiono wymianę ciepła przez promieniowanie w ośrodku przezroczystym i w ośrodku emitującym i pochłaniającym promieniowanie. Podstawowe zagadnienia wymiany ciepła zilustrowano przykładami obliczeniowymi.
Spis treści:
Podstawowe prawa przewodzenia ciepła
Ustalone przewodzenie ciepła w ciałach stałych
Nieustalone przewodzenie ciepła
Podstawy przejmowania ciepła
Przejmowanie ciepła przy wymuszonym opływie ciał
Przejmowanie ciepła przy przepływie wymuszonym przez kanały
Przejmowanie ciepła przy konwekcji swobodnej
Przejmowanie ciepła przy kondensacji pary
Przejmowanie ciepła przy wrzeniu
Wymiana ciepła przez promieniowanie
Wymienniki ciepła

Źródło: ''