Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH

Wydawca: INSTAL
Rok wydania: wyd. I, wrzesień 2003 r.
Stron: 25
Cena: 30,00 zł (+koszty wysyłki)
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI
1 Wstęp 5
1.1 Zakres stosowania WTWiO 5
1.2 Sprawdzenie zakresu i zawartości projektu technicznego węzła ciepłowniczego pod kątem możliwości sprawdzenia jego poprawnego wykonania i odbioru 5
2 Powołane oraz związane przepisy, normy i warunki techniczne 5
3 Definicje 8
4 Dokumentacja techniczna wykonawcza 11
5 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w węzłach ciepłowniczych 12
6 Wykonanie węzła ciepłowniczego 13
6.1 Wymagania ogólne 13
6.2 Materiały 16
6.3 Zasady montażu rurociągów i podstawowych urządzeń 16
6.4 Zasady montażu prefabrykowanego węzła ciepłowniczego (kompaktowego) 18
6.5 Zasady montażu urządzeń kontrolno - pomiarowych 18
6.6 Tuleje ochronne 19
6.7 Montaż armatury 20
6.8 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów węzła ciepłowniczego 20
6.9 Izolacja cieplna 20
6.10 Oznaczanie 20
7 Wykonanie regulacji węzła ciepłowniczego 21
8 Instalacja do dozowania inhibitora korozji 21
9 Obmiar robót powykonawczy 21
10 Dokumentacja techniczna powykonawcza 21
11 Odbiory węzła ciepłowniczego 22
11.1 Odbiór techniczny - częściowy węzła ciepłowniczego 22
11.2 Odbiór techniczny - końcowy węzła ciepłowniczego 22
12 Badania odbiorcze 23
13 Piśmiennictwo 25
Załącznik 1. Protokół badań odbiorczych
Załącznik 2. Protokół odbioru technicznego - częściowego
Załącznik 3. Protokół odbioru technicznego - końcowego

Źródło: ''