Kolejny Zeszyt - 11-ty z serii wydawniczej "Wymagania techniczne COBRTI INSTAL" - to wytyczne projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella.
Woda wodociągowa i powietrze mogą zawierać niewielką liczbę chorobotwórczych bakterii Legionella pneumophila . W normalnych warunkach nie stwarza to zagrożenia dla zdrowia, jednak gdy zimna woda zostanie podgrzana, będzie w niej odpowiednia ilość związków odżywczych dla bakterii i wystąpi stagnacja wody w przewodach – może nastąpić namnożenie się tych bakterii do liczby niebezpiecznej dla zdrowia ludzi. Warunki panujące w instalacjach wentylacji i klimatyzacji również sprzyjają rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella. Gdy bakterie znajdą się w dużej koncentracji w wodnym aerozolu i przedostaną się do płuc człowieka, mogą wywołać choroby grypopodobne ( gorączka Pontiak, Lochgoihead ), a najbardziej patogenne pałeczki tych bakterii, szczególnie Legionella pneumophila serogrupy 1 – legionelozę, chorobę zakaźną pod postacią ciężkiego zapalenia płuc o wysokiej śmiertelności ( 15 – 20% ). Z tego względu bakterie z rodzaju Legionella należy traktować jako poważne zagrożenie dla zdrowia. Zarażenie bakteriami Legionelle obecnymi w instalacjach ciepłej i zimnej wody następuje najczęściej przy korzystaniu z prysznica, ale także z innych urządzeń rozpylających wodę np. wanien wirowych ( jacuzzi ). Na zakażenie bakteriami Lagionella obecnymi w instalacjach klimatyzacji narażeni są wszyscy przebywający w pomieszczeniach wyposażonych w te instalacje. Przeciwdziałanie zagrożeniom infekcyjnym spowodowanym przez bakterie Legionella pneumophila wymaga przestrzegania określonych zasad postępowania zarówno na etapie projektowania i wykonania instalacji, jak również przy ich eksploatacji. Najtrudniejszą sprawą jest zwalczanie bakterii w instalacjach, które zaprojektowano i wykonano bez ich dostosowania do prowadzenia niezbędnych zabiegów dezynfekcyjnych. Dezynfekcja instalacji powinna być prowadzona według szczegółowych instrukcji, które będą przedmiotem oddzielnych zaleceń.
Stowarzyszenia inżynierów sanitarnych w wielu krajach europejskich opracowały zalecenia do projektowania instalacji, dzięki którym nadmierne namnażanie się pałeczek Legionella, a tym samym zagrożenie legionelozą jest zmniejszone [1,2,3]. Przedstawione poniżej wytyczne uwzględniają większość zaleceń zawartych w tych dokumentach.
Spis treści:
1 Wstęp
2 Instalacje wodociągowe i węzły ciepłownicze
2.1 Projektowanie węzłów ciepłowniczych pod kątem namnażania się bakterii Legionella
2.1.1 Założenia podstawowe
2.1.2 Dostosowanie węzła ciepłowniczego c.w. do dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody
2.1.3 Zabezpieczenie przed namnażaniem bakterii Legionella w węźle ciepłej wody
2.1.4 Indywidualne węzły ciepłej wody małej mocy
2.1.5 Zabezpieczenia specjalne przed namnażaniem bakterii Legionella w węźle c.w.
2.2 Projektowanie instalacji wodociągowych pod kątem minimalizacji namnażania się bakterii Legionella
2.2.1 Instalacje wodociągowe zimnej wody
2.2.2 Instalacje wodociągowe ciepłej wody
2.2.3 Wybór materiałów do instalacji wodociągowych
3 Instalacje wentylacji i klimatyzacji
3.1 Projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji pod kątem minimalizacji namnażania się bakterii Legionella
3.1.1 Zalecenia ogólne
3.1.2 Zalecenia szczegółowe
3.1.2.1 Czerpnie i wyrzutnie
3.1.2.2 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
3.1.2.3 Filtry powietrza
3.1.2.4 Nawilżacze powietrza
3.1.2.5 Wymienniki ciepła
3.1.2.6 Tłumiki akustyczne i przewody wentylacyjne
3.1.2.7 Wieże chłodnicze
3.1.2.8 Sufity chłodzące
3.1.2.9 Inne urządzenia
4 Powołane rozporządzenia, wytyczne i normy
Tytuł: Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella
Wydawca: COBRTI INSTAL
Rok wydania: 2005, wyd. I
Stron: 24
Cena: 30,00 zł (+koszty wysyłki)
ZAMÓWIENIE