Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Wydawca: INSTAL
Rok wydania: wrzesień 2002 (wyd. I)
Stron: 25
Cena: 30,00 zł (+koszty wysyłki)
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI
1. Zakres stosowania 5
2. Powołane oraz związane rozporządzenia i normy 5
3. Definicje 6
4. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 7
4.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 7
4.2 Przewody wentylacyjne 8
4.2.1 Materiały 8
4.2.2. Wykonanie 8
4.2.3. Montaż przewodów 8
4.2.4. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 9
4.3 Wentylatory 11
4.4. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne 12
4.5. Wymienniki ciepła 12
4.5.1. Nagrzewnice 12
4.5.2. Urządzenia do odzyskiwania ciepła 12
4.6. Nawilżacze powietrza 12
4.7. Filtry powietrza 13
4.8. Nawiewniki, wywiewniki, okapy 13
4.9. Czerpnie i wyrzutnie 14
4.10 Przepustnice 14
4.11 Tłumiki hałasu 14
5. Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599 15
5.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 15
5.1.1. Badanie ogólne 15
5.1.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 15
5.1.3. Badanie wymienników ciepła 16
5.1.4. Badanie filtrów powietrza 16
5.1.5. Badanie nawilżaczy powietrza 16
5.1.6. Badanie czerpni powietrza 16
5.1.7. Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 16
5.1.8. Badanie klap pożarowych 16
5.1.9. Badanie sieci przewodów 16
5.1.10. Badanie komory mieszania, komory rozprężnej, nagrzewnicy wtórnej itp. 16
5.1.11. Badanie nawiewników i wywiewników 16
5.1.12. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 16
5.1.13. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 17
5.1.14. Wykaz dokumentów inwentarzowych 17
5.1.15. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 17
5.2. Kontrola działania 18
5.2.1. Prace wstępne 18
5.2.2. Procedura prac 18
5.3. Pomiary kontrolne 20
5.3.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 20
5.3.2. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 21
5.4. Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji 23

Źródło: ''

Komentarze