Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 1. ZABEZPIECZENIE WODY PRZED WTÓRNYM ZANIECZYSZCZENIEM

Wydawca: INSTAL
Rok wydania: 2001
Stron: 60
Cena: 30,00 zł (+koszty wysyłki)
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI
1. Wstęp 7
1.1. Wprowadzenie 7
1.2. Definicje 7
1.3. Oznaczenia graficzne 10
2. Klasyfikacja kategorii płynów 11
3. Możliwości występowania wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej 13
3.1. Przepływ zwrotny 13
3.2. Podłączenia instalacji wodociągowej do różnych źródeł wody 13
3.3. Wpływ czynników zewnętrznych 15
3.4. Materiały 15
3.5. Występowanie zbyt małych prędkości przepływu wody w przewodach 16
3.6. Błędna lub niewystarczająca eksploatacja instalacji 16
4. Metoda analizy zagrożeń spowodowanych wtórnym zanieczyszczeniem wody 17
4.1. Wstęp 17
4.2. Określenie charakterystyki instalacji wodociągowej 18
4.3. Zabezpieczenie za pomocą przegród 18
4.4. Zabezpieczenie przerwą powietrzną ze spustem 19
4.5. Urządzenia zabezpieczające 19
4.5.1. Informacje podstawowe 19
4.5.2. Wymagania funkcjonalne dla urządzeń zabezpieczających 19
4.5.3. Przegląd urządzeń zabezpieczających 20
4.5.4. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne urządzeń zabezpieczających 39
4.5.4.1. Urządzenie zabezpieczające typu BA 39
4.5.4.2. Urządzenie zabezpieczające typu CA 41
4.5.4.3. Urządzenie zabezpieczające typu EA 42
4.5.4.4. Urządzenie zabezpieczające typu GA 44
4.5.4.5. Urządzenie zabezpieczające typu GB 45
5. Zasady doboru urządzeń zabezpieczających 47
5.1. Wybór rodzaju urządzenia i miejsca wbudowania 47
5.2. Przykłady doboru urządzeń do instalacji 48
5.2.1. Wstęp 48
5.2.2. Dom jednorodzinny 53
5.2.3. Dom jednorodzinny z basenem lub systemem zraszania 53
5.2.4. Dom jednorodzinny z częścią usługowo-produkcyjną 54
5.2.5. Budynki mieszkalne wielorodzinne 54
5.2.6. Budynki mieszkalne wielorodzinne z częścią produkcyjno-usługowo-handlową 55
5.2.7. Obiekty produkcyjne, usługowe i handlowe 56
5.2.8. Instalacje wodociągowe - instalacje ogrzewcze 58
5.2.9. Instalacje przeciwpożarowe nawodnione 59
5.2.10. Instalacje wodociągowe w obiektach przemysłowych 59
Literatura 60

Źródło: ''