Otaczający nas hałas zakłóca spokój wypoczynku i skupienie w pracy czyli zaczynając od zwykłego pozbawienia ludzi komfortu, powoduje szkody fizyczne lub psychiczne. Europejska Dyrektywa dotycząca produktów budowlanych stanowi, że izolacja akustyczna w budownictwie jest jednym z podstawowych wymagań w procesie inwestycyjnym.


Otaczający nas hałas zakłóca spokój wypoczynku i skupienie w pracy czyli zaczynając od zwykłego pozbawienia ludzi komfortu, powoduje szkody fizyczne lub psychiczne. Europejska Dyrektywa dotycząca produktów budowlanych stanowi, że izolacja akustyczna w budownictwie jest jednym z podstawowych wymagań w procesie inwestycyjnym.
Wymogi instalacji technicznych w budynkach określają, że już w trakcie projektu instalacji wentylacyjnych, powinno wybierać się systemy gwarantujące zmniejszenie hałasu.
W związku z powyższym komfort akustyczny jest wymogiem do rozważenia we wszystkich rodzajach instalacji powietrznych, a szczególnie nabiera wagi w obiektach o wysokich wymogach akustycznych, takich jak kina, teatry, biblioteki itp.
Przewody powietrzne i akustyka: Climaver A2 Black

W akustyce instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych najważniejszą rolę pełnią przewody powietrzne. Są one zdolne zmniejszyć hałas, który w sposób nieunikniony pojawia się w trakcie pracy urządzeń i innych elementów instalacji. Wybór przewodów wykonywanych z materiałów absorbujących dźwięk, jak na przykład włókno szklane, gwarantuje większą absorpcję akustyczną, a w związku z tym poprawienie właściwości akustycznych instalacji.
Wśród przewodów wentylacyjnych wykonanych z włókna szklanego najlepszą absorpcję akustyczną mają te, których wewnętrzna powierzchnia przepuszcza fale dźwiękowe. Dotyczy to przewodów pokrytych od wewnątrz tkaniną z włókna szklanego tzw. powłoką „Neto” zastosowaną w płytach Climaver A2 Black lub welonem z włókna szklanego zastosowanym w płytach Climaver B Black. Takie pokrycia powinny utrzymywać właściwości akustyczne przez cały czas eksploatacji instalacji. Cecha ta nie występuje przy pokryciach perforowanych, mogących wraz z upływem czasu gromadzić zanieczyszczenia utrudniające absorpcję akustyczną.
Płyty Climaver A2 Black spełniają równocześnie inne wymogi:
• Wysoką wytrzymałość mechaniczną (w celu uniknięcia rozdarć i rozklejeń).
• Łatwość czyszczenia (bez uszkodzeń przy stosowaniu szczotek czyszczących).
• Niepalność (w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku pożaru).
• Duża dokładność wymiarowa (dla umożliwienia wysokiej jakości montażu).

Fot. 1. Robot sprawdza wewnętrzną czystość sieci przewodów przed uruchomieniem, a później w trakcie przeglądów technicznych. W tabeli 1 pokazano uzyskane wartości tłumienia hałasu (dB/m) w przewodzie 40 cm x 50 cm, wykonanym z różnych materiałów; przy warunkach podanych w stopce tabeli.
Można w niej zaobserwować charakterystykę absorpcji akustycznej materiałów dostępnych na rynku.
TABELA 1. Całkowite tłumienie akustyczne (dB/m) w prostym przewodzie 40 x 50 cm dla różnych rozwiązań. (*)


Materiał
wynik

Blacha (bez izolacji)
0,10

Climaver B Black (pokryta welonem szklanym)
4,00

Climaver A2 Black (pokryta tkaniną szklaną)
4,55

Przewody pokryte aluminium perforowanym
3,00

(*) Tłumienie mierzone za wentylatorem o wydajności 20.000 m3/godz., i przy stracie ciśnienia 150Pa.
Wymogi czystości w instalacji

Robot sprawdza wewnętrzną czystość sieci przewodów przed uruchomieniem a później w trakcie przeglądów technicznych.
Podczas projektowania instalacji wentylacyjnych coraz większy nacisk kładzie się na gwarancję dobrej jakości przesyłanego powietrza. Dlatego też, przewody instalacji powinny być poddawane okresowym przeglądom w celu sprawdzania ich stanu czystości. Jeśli nie są w dobrym stanie, należy przeczyścić przewody.

Fot. 2. Wewnętrzna powłoka powinna być w pełni odporna na czyszczenie mechaniczne bez ryzyka uszkodzenia.
Przewody powietrzne i czystość: Climaver A2 Black

Biorąc pod uwagę wymogi czystości, konieczny jest wybór przewodów, które mogą być czyszczone regularnie bez uszkodzeń. Przepisy nakazują stosowanie przewodów o gładkiej powierzchni wewnętrznej. Nie jest zalecane stosowanie przewodów o nieregularnych lub perforowanych powierzchniach wewnętrznych.
Pokryciem wewnętrznym, w jakie zostały zaopatrzone płyty Climaver A2 Black, jest gładka powłoka „Neto”. Wykonana z mocnej tkaniny szklanej, strukturalnie połączonej z rdzeniem płyty w procesie produkcji. Charakterystyki tego materiału oraz proces produkcji płyt Climaver A2 Black zapewniają temu produktowi:
• Wysoką wytrzymałość mechaniczną, uniemożliwiającą zniszczenie pokrycia.
• Śliską i łatwą do czyszczenia powierzchnię, wytrzymałą na erozyjne działanie systemów czyszczenia.
• Specjalnie zaprojektowane pióro męskie dla uzyskania ciągłej wytrzymałości całej powierzchni.
• Brak perforacji uniemożliwiających gromadzenie się w nich zanieczyszczeń.

Fot. 3. Doskonała wytrzymałość powłoki wewnętrznej materiału Neto.

Fot. 4 Doskonałe własności akustyczne.
Sprawdzian czyszczenia - Climaver A2 Black

Płyty Climaver A2 Black były testowane przy pomocy najbardziej agresywnych metod czyszczenia (szczotkowanie, łącznie z narzędziami wykorzystywanymi do czyszczenia przewodów blaszanych). Cykle czyszczenia były powtarzane do 100 razy, czyli znacznie więcej niż zwyczajowe czyszczenie instalacji.
Wyniki prób były we wszystkich przypadkach mocno zadowalające:
• Wysoka wytrzymałość pokrycia, bez rozerwań i uszkodzeń podczas próby czyszczenia.
• Powierzchnia gładka i ciągła umożliwiająca łatwe czyszczenie z łatwą identyfikacją zanieczyszczeń znajdujących się w przewodzie.

Fot. 5. Próba I.A.Q.

Fot. 6. Próba Servimil.

Fot. 7. Próba BMS.
Więcej informacji: www.bh-res.pl

Komentarze

  • pył szklany to krzemica

    Kanały na bazie włókna szklanego mogą być szkodliwe gdyż mata szklana po pewnym czasie ukrusza sie na powierzchni i daje pył szklany ,który wywołuje nieodwracalną krzemice płuc.

  • urojona krzemica

    Szanowny Panie baca-spirur. Do rozstrzygania spraw występowania, czy nie, pyłu szklanego i ewentualnych zagrożeń krzemicą jest Państwowy Zakład Higieny. Jeżeli PZH dopuszcza materiał do obiektów szpitalnych i produkcji spożywczej, to proszę sobie odpuścić swoje dywagacje. Zwalczenie konkurencji ma pewne granice.