Otaczający nas hałas zakłóca spokój wypoczynku i skupienie w pracy, czyli zaczynając od zwykłego pozbawienia ludzi komfortu, powoduje szkody fizyczne lub psychiczne. Europejska Dyrektywa dotycząca produktów budowlanych stanowi, że izolacja akustyczna w budownictwie jest jednym z podstawowych wymagań w procesie inwestycyjnym.


Wymogi instalacji technicznych w
budynkach określają, że już w trakcie
projektu instalacji wentylacyjnych
powinno wybierać się systemy gwarantujące
zmniejszenie hałasu. W
związku z powyższym komfort akustyczny
jest wymogiem do rozważenia
we wszystkich rodzajach instalacji
powietrznych, a szczególnie nabiera
wagi w obiektach o wysokich
wymogach akustycznych, takich jak
kina, teatry, biblioteki itp.
Przewody powietrzne
i akustyka

W akustyce instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych najważniejszą
rolę pełnią przewody powietrzne.
Są one zdolne zmniejszyć hałas, który
w sposób nieunikniony pojawia się w
trakcie pracy urządzeń i innych elementów
instalacji. Wybór przewodów
wykonywanych z materiałów absorbujących
dźwięk, jak na przykład włókno
szklane, gwarantuje większą absorpcję akustyczną, a w związku z tym
poprawienie właściwości akustycznych
instalacji. Wśród przewodów
wentylacyjnych wykonanych z włókna
szklanego najlepszą absorpcję akustyczną
mają te, których wewnętrzna
powierzchnia przepuszcza fale dźwiękowe. Dotyczy to przewodów pokrytych
od wewnątrz tkaniną z włókna
szklanego, tzw. powłoką Neto lub welonem
z włókna szklanego. Takie pokrycia
powinny utrzymywać właściwości
akustyczne przez cały czas eksploatacji
instalacji. Cecha ta nie występuje przy pokryciach perforowanych,
mogących wraz z upływem czasu
gromadzić zanieczyszczenia utrudniające
absorpcję akustyczną.
W tabeli pokazano uzyskane wartości
tłumienia hałasu (dB/m) w
przewodzie 40 cm x 50 cm, wykonanym
z różnych materiałów (przy warunkach
podanych w stopce).
Można w niej zaobserwować charakterystykę absorpcji akustycznej
materiałów dostępnych na rynku.
Tabela 1: Całkowite tłumienie akustyczne (dB/m)
w prostym przewodzie 40x50 cm dla rónych rozwiązań (*)

Materiał
Wynik

Blacha (bez izolacji)
0,1

Climaver B Black (pokryta welonem szklanym)
4

Climaver A2 Black (pokryta tkaniną szklaną)
4,55

Przewody pokryte aluminium perforowanym
3
(*) tłumienie mierzone za wentylatorem o wydajności 20000 m3/h
i przy stracie ciśnienia 150 Pa

Wymogi czystości
Podczas projektowania instalacji
wentylacyjnych coraz większy nacisk
kładzie się na gwarancję dobrej
jakości przesyłanego powietrza. Dlatego
też przewody instalacji powinny
być poddawane okresowym przeglądom
w celu sprawdzania ich stanu
czystości. Jeśli nie są w dobrym
stanie, należy je przeczyścić. Biorąc
pod uwagę wymogi czystości, konieczny
jest wybór przewodów, które
mogą być czyszczone regularnie
bez uszkodzeń. Przepisy nakazują
stosowanie przewodów o gładkiej
powierzchni wewnętrznej. Nie jest
zalecane stosowanie przewodów o
nieregularnych lub perforowanych
powierzchniach wewnętrznych.
Pokryciem wewnętrznym jest
wspomniana powyżej specjalna gładka
powłoka Neto. Wykonana jest ona
z mocnej tkaniny szklanej i strukturalnie
połączonej z rdzeniem płyty w
procesie produkcji. Charakterystyki
tego materiału oraz proces produkcji
płyt zapewniają temu produktowi:
&$149; Wysoką wytrzymałość mechaniczną,
uniemożliwiającą zniszczenie
pokrycia.
&$149; Śliską i łatwą do czyszczenia powierzchnię, wytrzymałą na erozyjne
działanie systemów czyszczenia.
&$149; Specjalnie zaprojektowane pióro
męskie dla uzyskania ciągłej wytrzymałości
całej powierzchni.
&$149; Brak perforacji uniemożliwiających
gromadzenie się w nich zanieczyszczeń.
Sprawdzian czyszczenia
Płyty pokryte powłoką Neto były
testowane przy pomocy najbardziej
agresywnych metod czyszczenia
(szczotkowanie, łącznie z narzędziami
wykorzystywanymi do czyszczenia
przewodów blaszanych). Cykle
czyszczenia były powtarzane do 100
razy, czyli znacznie więcej niż zwyczajowe
czyszczenie instalacji.
Wyniki prób były we wszystkich
przypadkach bardzo zadowalające:
&$149; Wysoka wytrzymałość pokrycia, bez
rozerwań i uszkodzeń podczas próby
czyszczenia.
&$149; Powierzchnia gładka i ciągła umożliwiająca łatwe czyszczenie z łatwą
identyfikacją zanieczyszczeń znajdujących
się w przewodzie.
Autor: Stanisław Mędrek, BH-RES
Źródło: