Niepubliczny Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego "Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka" zaprasza na kurs specjalistyczny "Wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne - Grupa 1 i 2 - dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji". Najbliższe terminy szkoleń: 23 kwietnia i 12 maja.

Wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji
Wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne - Grupa 1 i 2
- dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji

Stanowisko: eksploatacji, dozoru
Szkolenie i Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny

Terminy:
23 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca i 23 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828 i Dz.U. Nr 129 poz. 1184 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 141 poz.1189 z 2005 r.).
Grupa 1 – w tym np: „Obowiązujące uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu np. nie wyższym niż 1 kV” - SEP.
Grupa 2 – w tym np: „Obowiązujące uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych”.

Zakres obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku eksploatacji lub dozoru może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno - pomiarowe.

Program szkolenia
• Szkolenie zaplanowano na 8 godz. lekcyjnych – 1 dzień.
• Po zakończeniu przewidziano Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.

Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i zdadzą Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny otrzymają wymagane Świadectwa Kwalifikacji.

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy "Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka". Istnieje również możliwość przeprowadzenia Szkolenia i Egzaminu w Firmie.
• Zajęcia prowadzą eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa.
• Cena szkolenia - 350,00 PLN (w tym bufet kawowy).
• Opłata za egzamin z zakresu jednej grupy - 131,70 PLN (eksploatacja lub dozór; eksploatacja + dozór).
Opłata za podwójny egzamin /za dwie grupy - 263,40 PLN (eksploatacja lub dozór; eksploatacja + dozór).
• Opłatę za udział w szkoleniu i egzaminie należy dokonać w terminie minimum na 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem szkolenia.
• Opłatę za udział w szkoleniu proszę dokonać na konto Ośrodka Szkoleniowego w Banku Spółdzielczym
o/Osielsko nr konta: 97 8142 1033 0003 6706 2000 0002, tytułem - Opłata za udział w szkoleniu - Obowiązujące uprawnienia E-E – grupa 1 i 2.
• Opłatę za Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny proszę dokonać na konto PZITS Oddział Bydgoszcz PKO BP I O/Bydgoszcz,nr konta 09 1020 1462 0000 7702 0154 5540, tytułem - „Opłata za egzamin – NIWY".

Zgłoszenie udziału
• Wypełnienie Karty Zgłoszenia
• O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
• Do pobrania: Karta Zgłoszenia
tel. 052 324 05 25/27; kom. 0784 075 860; fax 052 324 05 29

Niepubliczny Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
"Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka"
86-031 Osielsko, Niwy, ul. Szosa Gdańska 40

Źródło: Trepka - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Sp. z o.o.