W dniach 10 i 12 maja, 2012 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Osielsku koło Bydgoszczy, przy współudziale Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy, odbyło się seminarium na temat CO2 jako czynnika chłodniczego w średnim chłodnictwie handlowym.

Wykorzystanie CO2 w chłodnictwie handlowym - po seminarium
Seminarium było przeznaczone dla osób z branży chłodnictwa średniego zainteresowanych wprowadzeniem do użycia CO2 jako czynnika chłodniczego. Uczestnikami seminarium były osoby z placówek handlowych, przedstawiciele producentów urządzeń chłodniczych jak i osoby z firm serwisowych oraz instalujących urządzenia chłodnicze.

Wykorzystanie CO2 w chłodnictwie handlowym, 10-11.05.2012 r. Osielsko k. Bydgoszczy
Otwarcia seminarium dokonał Wicestarosta Powiatu Bydgoskiego Pan Zbigniew Łuczak i Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Szkolenia i Certyfikacji Pan Grzegorz Starszak, który podziękował uczestnikom Seminarium za liczne przybycie, a autorom za przygotowanie prezentacji. W seminarium uczestniczyło ponad 40 osób z całej Polski. W przygotowanie tego Seminarium zaangażowały się również firmy: Danfoss Poland, Linde Gaz Polska, Johnson Controls International, Friga-Bohn, Norpe Polska, Emerson Electric Poland, Gea Grasso oraz Gazex, których przedstawiciele przygotowali bardzo interesujące prezentacje.

Głównym celem seminarium było zaznajomienie szerszego grona zainteresowanych osób stanem wiedzy na temat CO2 (R744) jako czynnika chłodniczego w chłodnictwie średnim (handlowym). Seminarium podzielone zostało na dwie główne części. W pierwszej części omówiono zagadnienia teoretyczne, stan prawny i możliwości realizacji instalacji chłodniczych na CO2 w Polsce. Natomiast druga część poświęcona była wyłącznie zagadnieniom praktycznym związanym z projektowaniem i realizacją rzeczywistych, już pracujących w Polsce instalacji na CO2 jak i układom kaskadowym, głównie pracujących z CO2/NH3.

Pan Andrzej Wesołowski w swoich dwóch prezentacjach omówił zagadnienia teoretyczne związane z CO2 jako czynnikiem chłodniczym, jego przewagę nad innymi czynnikami, jak i krótko zagadnienia legislacyjne. Były to ciekawe prezentacje wprowadzające słuchaczy w sposób przystępny w zagadnienia nowego czynnika chłodniczego jakim jest CO2 i jego wyższości nad nowym czynnikiem chemicznym jakim jest R1234yf. Pan Wesołowski omówił także różnice pomiędzy sprężarkami na HFC i R744, a także przedstawił nowe rodzaje sprężarek rożnych firm (ich aktualne wzory) jakie w najbliższej przyszłości mogą być dostępne na rynku chłodniczym.

Kolejną osobą prezentującą bardzo ciekawe materiały dotyczące zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z instalacjami chłodniczymi na CO2 był pan Mikołaj Klenkiewicz z firmy Danfoss Poland. Skupił się głównie na automatyce kontrolnej dla układów na R744, a także przedstawił zrealizowane instalacje chłodnicze z automatyką firmy Danfoss.

Wykorzystanie CO2 w chłodnictwie handlowym, 10-11.05.2012 r. Osielsko k. Bydgoszczy
Pan Wojciech Siuda z firmy Linde Gaz Polska, omówił w sposób wyjątkowo wyczerpujący informacje na temat rożnych czynników chłodniczych, ich wpływu na atmosferę jak i poinformował uczestników o możliwościach zakupu CO2 na polskim rynku. Trzeba zaznaczyć, że firma Linde Gaz Polska jest jednym z największych dystrybutorów wielu czynników chłodniczych w naszym kraju, w tym również CO2.

Wykorzystanie CO2 w chłodnictwie handlowym, 10-11.05.2012 r. Osielsko k. Bydgoszczy
Pan Piotr Sikora z firmy Johnson Controls International zaprezentował rzeczywistą instalację chłodniczą na R744 o temperaturze parowania do -55°C. Omawiana instalacja charakteryzuje się bardzo zwartą budową, co jest jej wielką zaletą.

Wykorzystanie CO2 w chłodnictwie handlowym, 10-11.05.2012 r. Osielsko k. Bydgoszczy

Wykorzystanie CO2 w chłodnictwie handlowym, 10-11.05.2012 r. Osielsko k. Bydgoszczy
Z kolei Pan Daniel Torres z firmy Friga-Bohn we Francji zaprezentował bardzo szczegółowo produkcję elementów instalacji chłodniczych pracujących na R744 jakie znajdują sie w ofercie Friga-Bohn. Oferta firmy w zakresie elementów układu chłodniczego dla instalacji na R744 jest bardzo szeroka i każdy projektant znajdzie w niej dla projektowanego układu niezbędne elementy.

Wykorzystanie CO2 w chłodnictwie handlowym, 10-11.05.2012 r. Osielsko k. Bydgoszczy
Bardzo ciekawe, trzy prezentacje przedstawił Pan Robert Petryk z firmy NORPE Polska. Omówił w nich nie tylko rzeczywistą instalację chłodniczą na CO2 pracującą w Rzeszowie, ale również w sposób bardzo jasny i interesujący realizację tej inwestycji, jej proces uruchamiania jak i konserwacje. W końcowej części zaprezentował uczestnikom zdalną kontrolę parametrów pracy tej instalacji. W kolejnych prezentacjach Pan Petryk poruszył zagadnienia związane z COP w układach na R744 w pracy nad i podkrytycznej oraz porównał system z bypass i bez. Pan Petryk zakończył swoje wystąpienie zaprezentowaniem mebli chłodniczych na R744.

Przedstawiciel firmy Emerson Electric Poland, pan Robert Grejcz po wstępnym omówieniu zakresu produkcji sprężarek firmy Emerson – Copeland przedstawił ofertę tej firmy w zakresie sprężarek pracujących z CO2 jako czynnikiem chłodniczym. Jak wiemy, firma Emerson-Copeland jest wiodącym producentem sprężarek spiralnych, w tym również na R744. Omawiane sprężarki spiralne były zainstalowane w rzeczywistym obiekcie chłodniczym w systemie kaskadowym oraz booster.

Kolejnym mówcą był pan Marek Mierzwiński z firmy GEA Grasso, który przedstawił w interesujący sposób sprężarki tłokowe firmy GEA Grasso i Bock pracujące na R744, ich zalety, jak i różnice pomiędzy sprężarkami na czynniki chłodnicze z grupy HFC i R744. Różnice te są znaczące, głównie ze względu na własności termodynamiczne czynników HFC i R744, jak i ciśnień.

Ostatnią prelekcję wygłosił pan Tomasz Wojtowicz z firmy Gazex na temat wykrywania wycieków R744 z instalacji chłodniczych, jak i warunków bezpieczeństwa, które należy zachować pracując z CO2 jako czynnikiem chłodniczym. Było to bardzo interesujące przedstawienie obowiązujących norm związanych z obecnością CO2 w atmosferze, w kontekście instalacji chłodniczej pracującej na CO2.

Wykorzystanie CO2 w chłodnictwie handlowym, 10-11.05.2012 r. Osielsko k. Bydgoszczy
Podsumowując należy podkreślić, że spotkanie to było bardzo interesujące w swojej formule organizacyjnej jak i merytorycznej. Uczestnicy mieli sposobność w czasie samej prezentacji jak i przerw zadawać pytania i rozmawiać z autorami prezentacji, którzy bardzo chętnie i szeroko odpowiadali na nie. Bazując na dopytywaniu sie uczestników o następne spotkanie na ten temat, należy wnioskować że seminarium było ciekawe i spełniło pokładane w nim oczekiwania.

Wykorzystanie CO2 w chłodnictwie handlowym, 10-11.05.2012 r. Osielsko k. Bydgoszczy
Należy więc liczyć, że ta ocena pozwoli na cykliczne kontynuowanie tej tematyki przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCh, co podniesie ogólną wiedzę z zakresu nowych czynników chłodniczych.

Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja