Buduję warsztat blacharsko-lakierniczy z częścią mieszkalną (tj. mieszkanie nad warsztatem). Czy w związku z tym mogę się starać o dotacje na wykończenie warsztatu i sprzęt do pracy (instalacje elektryczną, otynkowanie od wewnątrz, wentylację oraz sprzęt do warsztatu: komorę lakierniczą, narzędzia blacharskie i lakiernicze). Nie mam jeszcze założonej działalności gospodarczej ale postaram się o to po postawieniu warsztatu. Na jakie dotacje mogę liczyć i w jakiej formie one będą (poręczenie kredytu, gotówka?) i czy będę musiał najpierw kupić za własne pieniądze sprzęt do pracy a potem zostanie zwrócona część nakładów?

Może Pan ubiegać się o dotacje dla mikroprzedsiębiorców po zarejestrowaniu firmy.
Zgodnie z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego będzie możliwość uzyskania dotacji na dostosowanie pomieszczeń i nabycie środków trwałych (maszyn, urządzeń) niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacje udzielane są na zasadzie refundacji kosztów po zakończeniu realizacji projektu, a ich wartość prawdopodobnie nie będzie mogła przekroczyć 60% poniesionych kosztów i wynieść więcej niż 50 000 Euro.
Niestety w chwili obecnej środki z funduszy inwestycyjnych zostały wyczerpane, a uruchomienie funduszy przeznaczonych na okres 2007 - 2013 planowane jest na drugą połowę roku 2007.
Istnieje jednak możliwość skontaktowania się w województwie zachodniopomorskim z instytucjami, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu ZPORR, działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", na doradztwo i szkolenia dla młodych przedsiębiorców. W ramach działań prowadzonych przez te instytucje istnieje możliwość otrzymania wsparcia pomostowego w wysokości 700 zł miesięcznie przez 6 miesięcy oraz dotacji w wysokości maksymalnie do 20 tys. zł. Wszelkich informacji na ten temat udzieli Panu Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego www.zarr.com.pl

(2007.01.14, woj. zachodniopomorskie)