Chcę otworzyć pensjonat, ewentualnie motel. Brakuje mi niestety środków na wykończenie inwestycji, co stawia znak zapytania nad dalszym sensem jego kontynuowania. Pytanie: czy jest możliwość otrzymania dotacji na otworzenie pensjonatu? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Oczywiście może skorzystać Pan z dotacji unijnych, lecz tylko na modernizację i wyposażenie pensjonatu (a nie dokończenie jego budowy). Dla młodych przedsiębiorstw najodpowiedniejszym programem jest ZPORR 3.4., w ramach którego można uzyskać do 50 tys. euro przy max. poziomie dofinansowania 65%. Termin naboru wniosków nie został w Pana województwie jeszcze dokładnie określony ale prawdopodobnie będzie to I kwartał 2006 r.
Instytucją odpowiedzialną w Pana województwie za nabór i ocenę wniosków jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, tel. (012) 411 46 03, 413 85 51;
e-mail: arrbiuro@bci.pl , która udziela ponadto projektodawcom wszelkich niezbędnych informacji.

(2006.01.31, woj. małopolskie)