z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

[attach=attach1]Wykaz uczelni
z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych
uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)[/attach]
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury