Szkolenie KLIMA-THERM APS agregaty wody lodowej CLINT/SABIANA

Ten cykl szkoleń jest dedykowany instalatorom zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu AUTORYZOWANEGO PARTNERA SERWISOWEGO KLIMA-THERM w zakresie urządzeń CLINT – agregatów wody lodowej i agregatów skraplających oraz SABIANA - klimakonwektorów.

Data rozpoczęcia: 2016-12-15

Data zakończenia: 2016-12-15

Miejsce: Katowice

Rodzaj: Szkolenia

Systherm: Certyfikaty dla personelu - Szkolenia f-gazowe

Data rozpoczęcia: 2016-12-14

Data zakończenia: 2016-12-16

Miejsce: Poznań

Rodzaj: Szkolenia

Szkolenie KLIMA-THERM APS Systemy VRF Airstage FUJITSU

Ten cykl szkoleń jest dedykowany instalatorom zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu AUTORYZOWANEGO PARTNERA SERWISOWEGO KLIMA-THERM w zakresie urządzeń VRF AIRSTAGE.

Data rozpoczęcia: 2016-12-14

Data zakończenia: 2016-12-14

Miejsce: Katowice

Rodzaj: Szkolenia

Szkolenie KLIMA-THERM APS SPLIT/MULTI SPLIT FUJITSU

Ten cykl szkoleń jest dedykowany instalatorom zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu AUTORYZOWANEGO PARTNERA SERWISOWEGO KLIMA-THERM w zakresie urządzeń SPLIT i MULTI SPLIT FUJITSU.

Data rozpoczęcia: 2016-12-13

Data zakończenia: 2016-12-13

Miejsce: Katowice

Rodzaj: Szkolenia

OZE – certyfikowany instalator pomp ciepła

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z instalacją, serwisowaniem lub eksploatacją gruntowych i powietrznych pomp ciepła, które zamierzają przystąpić do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), jak również zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE w zakresie odnawialnych źródeł energii - pomp ciepła.

Data rozpoczęcia: 2016-12-13

Data zakończenia: 2016-12-15

Miejsce: Kraków

Rodzaj: Szkolenia

Szkolenie F-gazowe

Szkolenie F-gazowe zgodnie z art. 25 ust.1-3 ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (kat. I, II, III i IV) – tzw. „Ustawa F-gazowa”.

Data rozpoczęcia: 2016-12-12

Data zakończenia: 2016-12-13

Miejsce: Kraków

Rodzaj: Szkolenia

Szkolenie KLIMA-THERM APS domowa pompa ciepła Waterstage FUJITSU

Ten cykl szkoleń jest dedykowany instalatorom zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu AUTORYZOWANEGO PARTNERA SERWISOWEGO KLIMA-THERM w zakresie urządzeń WATERSTAGE FUJITSU.

Data rozpoczęcia: 2016-12-12

Data zakończenia: 2016-12-12

Miejsce: Gdańsk

Rodzaj: Szkolenia

Kurs lutowaczy gazowych/ lutowanie twarde

Data rozpoczęcia: 2016-12-12

Data zakończenia: 2016-12-15

Miejsce: Bydgoszcz

Rodzaj: Szkolenia

Szkolenie i egzamin państwowy na Uprawnienia Elektroenergetyczne w szczególności dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji – 1 dzień

Stanowisko: eksploatacji, dozoru. Szkolenie i Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.

Data rozpoczęcia: 2016-12-12

Data zakończenia: 2016-12-12

Miejsce: Bydgoszcz

Rodzaj: Szkolenia

Szkolenie w zakresie czynników chłodniczych (substancje kontrolowane, f-gazowe)

Szkolenie przeprowadzane na podstawie: Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Data rozpoczęcia: 2016-12-08

Data zakończenia: 2016-12-10

Miejsce: Bydgoszcz

Rodzaj: Szkolenia