Redakcja miesięcznika "Chłodnictwo & Klimatyzacja" przy współudziale Redakcji miesięcznika "Ochrona Mienia i Informacji" oraz pod patronatem Polskiego Zrzeszenia Hoteli przygotowuje WYDANIE SPECJALNE - HOTELE jako dodatek branżowy skierowany do właścicieli oraz inwestorów na rynku hoteli, pensjonatów, moteli, kempingów itp.


Redakcja miesięcznika "Chłodnictwo & Klimatyzacja" przy współudziale Redakcji miesięcznika "Ochrona Mienia i Informacji" oraz pod patronatem Polskiego Zrzeszenia Hoteli przygotowuje WYDANIE SPECJALNE - HOTELE jako dodatek branżowy skierowany do właścicieli oraz inwestorów na rynku hoteli, pensjonatów, moteli, kempingów itp.

W części merytorycznej dodatku zoataną zaprezentowane specjalne rozwiązania dla tego segmentu budownictwa w zakresie systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych, w tym także przeciwpożarowych.
Po każdym z artykułów zamieszczona zostanie oferta produktowa firm z zakresu urządzeń i systemów odpowiadających danej tematyce.
Firmy chcące zaprezentować się w tym dodatku prosimy o kontakt:
Marek Syski, "Chłodnictwo&Klimatyzacja", m.syski@euro-media.pl, tel. (022) 678 66 09, 678 35 60, fax (022) 678 54 21.
Wykaz artykułów WYDANIA SPECJALNEGO Chłodnictwo&Klimatyzacja - HOTELE wraz ze sterszczeniami