Znamy wiele sposobów i możliwości podłączenia kotłów do grzejników. Najbardziej popularnym sposobem jest bezpośrednie podłączenie kotła do instalacji C.O. Dzisiejszy rozwój techniki instalacyjnej i nowatorskie rozwiązania urządzeń grzewczych, rodzą nowe, lepsze, a przede wszystkim bezpieczne sposoby zamontowania, podłączenia i eksploatacji kotłów na paliwo stałe.

Większość producentów kotłów stałopalnych w swoich instrukcjach zaleca, wręcz nakazuje:
- aby temperatura eksploatacyjna wody w kotle wahała się w zakresie 80-90 ºC
- zabezpieczenia minimalnej temperatury wody powracającej do kotła 55-65ºC
- nie dopuszczenia do trwałej eksploatacji kotła w zakresie wydajności, poniżej 40% czyli w niskich temperaturach ( są to pozorne oszczędności).

Dzięki utrzymaniu wysokiej temperatury ciągłej pracy kotła: około 70, 80 nawet 90º C, paliwo jest lepiej spalane (w przypadku pieców na drewno w tej temperaturze wytwarza się hold gas). W tych warunkach kocioł jest bardziej wydajny, maksymalnie sprawny, a jego żywotność wielokrotnie dłuższa. Nie zachodzi zjawisko zaklejania się płomienic ani komina, tak jak to występuje przy niskich temperaturach pracy (np. 40ºC na kotle).


Rys. 1. Wielofunkcyjny wymiennik ciepła wykonuje kilka istotnych zadań w układzie c.o.
Niedotrzymanie wyżej podanych warunków może spowodować utratę gwarancji, ponieważ nisko temperaturowa korozja znacząco zmniejsza wytrzymałość korpusu kotła oraz kształtówek ceramicznych, w efekcie końcowym korpus kotła może skorodować już w ciągu kilku lat. Ale jak to zrobić, aby kocioł mógł pracować w takich temperaturach a w domu nie było za gorąco???? Aby kocioł mógł pracować w tak ściśle określonych warunkach, firma Noel z Wrocławia proponuje zastosowanie WIELOFUNKCYJNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA.

Czym jest wielofunkcyjny wymiennik ciepła?

Jest to urządzenie, jak sama nazwa wskazuje, które ma za zadanie spełnić kilka ważnych funkcji w układzie C.O.


Rys. 2. Sposób działania wymiennika zapewnia m.in. jego użytkownikom swobodny dostęp do c.w.u.

Pierwszą podstawową funkcją wymiennika ciepła firmy Noel w połączeniu z kotłem na paliwa stałe jest jego praca jako bufor, czyli zbiornik akumulacyjny, który ma za zadanie odbierać wysoką temperaturę kotła i kumulować.

Ale, po co wymiennik ciepła ma odbierać i kumulować to ciepło?

W momencie, kiedy temperatura na kotle i na wymienniku ciepła/buforze jest sobie równa i wynosi np. 80 ºC, kocioł zaczyna przygasać i w końcu przestaje pracować, przechodzi w tryb czuwania (zaczyna oszczędzać), aż do momentu obniżenia się temperatury w wymienniku.

Stała temperatura pracy pomiędzy kotłem a wymiennikiem ciepła oraz odpowiednia ilość ciepła nagromadzona w wymienniku powoduje równomierne rozgrzanie całej instalacji C.O. czyli uzyskanie żądanej temperatury we wszystkich pomieszczeniach całego domu. W praktyce okazało się, że dzięki temu, kotły stałopalne spalają średnio około 30- 40% mniej opału, co nie wymaga już tak częstej obsługi jak dotychczas.

Zastosowanie na wyjściu z wymiennika ciepła na C.O. zaworu trójdrożnego umożliwia ręczne lub automatyczne sterowanie temperaturą na poszczególnych układach C.O., pozwala to na osiągnięcie kolejnych korzyści.

Ważnym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę to bezpieczeństwo:

– przy prawidłowym doborze pojemności wymiennika ciepła do mocy kotła i przy jego poprawnym zamontowaniu, w momencie wyłączenia prądu lub z innego powodu, pompy w instalacji C.O. przestaną działać, wymiana wody pomiędzy kotłem a wymiennikiem ciepła zadziała GRAWITACYJNIE, powoduje to odbiór nadmiernej temperatury czyli nastąpi wychłodzenie kotła a tym samym ZAPOBIEGNIE lub znacząco opóźni zagotowaniu się w nim wody.

Drugą ważną funkcją wymiennika ciepła firmy Noel to jego praca jako SPRZĘGŁO. Dzięki jednemu urządzeniu, jakim jest wymiennik ciepła firmy Noel, wykorzystując niewiele miejsca mamy możliwość podłączenia jednocześnie kilku źródeł ciepła np. kocioł na paliwo stałe, kominek z płaszczem wodnym, pompę ciepła, piec gazowy czy olejowy, system solar w dowolnej konfiguracji do zasilania wielu układów C.O. (patrz schematy www.wymienniki-ciepla.pl)

Trzecią funkcją wymiennika ciepła firmy Noel jest nieograniczony dostęp do C.W.U. Nowatorskie rozwiązanie w konstrukcji zapewnia niezawodność urządzenia oraz brak potrzeby dodatkowo instalowania bojlerów, podgrzewaczy wody czy zasobników wody. Sposób działania wymiennika ciepła zapewnia jego użytkownikom nieograniczony dostęp do C.W.U. (960 litrów gorącej wody na godzinę NON STOP). W wymienniku ciepła firmy Noel nie ma potrzeby regularnej wymiany anody magnetycznej, ponieważ nie odkłada się kamień i dlatego nie stosuje się jej. Nie występuje również zjawisko starzenia się wody, a co za tym idzie nie ma rozwoju bakterii legionelli

Istotny jest fakt, iż w momencie wygaśnięcia ognia w kotle, wymiennik ciepła firmy Noel kumulując wodę o temperaturze minimum 60 ºC zapewnia funkcję grzania c.w.u., przez kilka godzin w zależności od poboru C.W.U.

Innowacyjność urządzeń firmy Noel to doskonała alternatywa dla dobrych instalatorów, którzy wykazują się pomysłowością i poszukują coraz to nowszych rozwiązań w systemach grzewczych. A dzięki temu z powodzeniem mogą spełniać wysokie wymagania i potrzeby klientów, jednocześnie nie narażając ich na wysokie koszty stosowanych rozwiązań, w efekcie zyskując większe uznanie i prestiż u swoich klientów.

NOEL Jacek Krzeszowiak
ul. Bystrzycka 69c
53-442 Wrocław
dział handlowy: 0508 258 827
dział techniczny: 0609 221 783
fax (71) 362-23-20
e-mail: biuro@wymienniki-ciepla.pl
www.wymienniki-ciepla.pl