Po długim czasie oczekiwania powstała polskojęczyczna wersja strony internetowej firmy Trox: www.trox.pl. Polscy odbiorcy uzyskali w ten sposób poszerzony i bogatszy dostęp do informacji o urządzeniach produkowanych przez Trox.

Na nowej stronie www.trox.pl znajdują się informacje o firmie, historii Trox i działalności firmy na świecie, kontakt do polskiego oddziału firmy, a także informacje o urządzeniach Trox wraz z możliwością pobrania kart informacyjnych urządzeń (PDF) w języku polskim.


W dziale z produktami znajdziemy flashową wizualizację urządzeń podzielonych na grupy:
• Nawiewniki
• Systemy Wodno-Powietrzne
• Systemy Komunikacyjne
• Regulatory Przepływu
• Filtry
• Klapy Przeciwpożarowe i Czujniki Dymu
• FSL - System Wentylacji Rozproszonej
• Armatura Odcinająca
• Tłumiki
• Rozwiązania dla Systemów Wentylacji Laboratoriów
W dziale "Do pobrania" zamieszczono internetowe wersje programów do doboru elementów i urządzeń wentylacyjnych Trox. Wersje te pozwalają na dobór urządzeń bez instalacji oprogramowania na własnym komputerze. Niestety możliwe jest jedynie skorzystanie z programów w wersji angielskiej lub niemieckiej (na stronie www.troxtechnik.de). Dostępne programy doboru:
• Tłumiki
• Regulatory Przepływu
• Nawiewniki
• Klapy Przeciwpożarowe
• Obliczenia Akustyczne
• System Labcontrol
Niektóre z powyższych programów osiągalne są również w wersji do instalacji na PC. Można je pobrać po zarejestrowaniu się w strefie TroxNet.
Serwis uzupełniają materiały z przykładami instalacji oraz referencjami.
Strona internetowa www.trox.pl korzysta z zasobów internetowych firmy Trox, aktualizowanych i uzupełnianych przez Oddział w Polsce.

Firma TROX światowy lider w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, jest obecna w Polsce od ponad 30 lat. Początkowo na uczelniach technicznych, jako przykład nowoczesnych rozwiązań technicznych.
Wraz z otwarciem w 1994 roku Biura Przedstawicielskiego Trox Austria GmbH, rozpoczęła się aktywna działalność w zakresie doradztwa technicznego, marketingu i handlu.
W październiku roku 2000, w związku z dalszym dynamicznym rozwojem polskiego rynku budowlanego oraz mając na względzie udoskonalenie obsługi naszych klientów, dotychczasowe przedstawicielstwo zostało przekształcone w Oddział w Polsce. Uruchomiony został lokalny skład magazynowy zaopatrzony w najbardziej typowe urządzenia TROX stosowane przez krajowych odbiorców, a biuro techniczne rozbudowuje się w kierunku sprawnej obsługi firm projektowych i instalacyjnych poprzez grupę regionalnych przedstawicieli.
Trox Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce zatrudnia obecnie 9 osób i dysponuje składem magazynowym o powierzchni ponad 800 m2.