Jak rozliczane są rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę w naszych mieszkaniach? Co sprawia, że ceny ciepła w Warszawie nadal będą stabilne? Warszawskie Ciepło wyjaśni, w jaki sposób ustalane są ceny ciepła.

Mieszkańcy większości polskich miast są zaopatrywani w ciepło przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Ciepło sieciowe jest jednym z najbardziej popularnych sposobów dostawy ciepła do budynków. Osoby korzystające z tego ciepła wskazują na jego konkurencyjność w porównaniu z innymi sposobami dostarczania ciepła, bezpieczeństwo, pewność dostaw oraz komfort użytkowania. Na zlecenie Warszawskiego Ciepła zostało przeprowadzone badanie postaw społecznych, z którego wynika, że 70% mieszkańców Warszawy chce ciepła sieciowego. Warszawiacy wiedzą, że ciepło pozyskiwane z miejskiej sieci ciepłowniczej jest dla nich najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, uważa tak aż 56% respondentów.Ciepło dostarczane przez warszawską sieć ciepłowniczą jest tańsze od ogrzewania gazem o 35%, a w przypadku oleju opałowego cena ciepła sieciowego jest ponad dwukrotnie niższa. Różnica w cenie związana jest m.in. z dostępnością paliwa, z którego w dużej mierze uzyskuje się ciepło sieciowe – węgla. Węgiel jest naszym krajowym produktem i nie jest konieczne sprowadzanie tego paliwa zza granicy. W przypadku gazu i oleju, trudno przewidzieć, jak sytuacja geopolityczna będzie kształtować ceny tych paliw.

Niski koszt zakupu ciepła ze Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wynika także z właściwego zarządzania systemem i jego stałą, sukcesywną modernizacją. Stosowanie coraz nowszych, bardziej energooszczędnych technologii przynosi oszczędności w postaci niższych kosztów związanych z ewentualnymi awariami, lepszym wykorzystaniem ciepła, co poza wymiernymi korzyściami finansowymi, przynosi pozytywne efekty ekologiczne. Dalsza modernizacja może przełożyć się na spowolnienie tempa wzrostu cen, gdyż straty ciepła w systemie związane z przesyłem i ewentualnymi awariami będą spadać.

Ciepło sieciowe wytwarzane jest w nowoczesnych elektrociepłowniach należących do Vattenfall Heat Poland. Ciepło powstaje w kogeneracji, czyli jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Jest to sposób ekonomiczny i ekologiczny. Zakłady VHP są stale modernizowane, emisja CO2 na przestrzeni lat znacznie spadła.

Co składa się na cenę, jaką płacimy za ciepło i jak to jest regulowane?

Na cenę, którą płacimy za ogrzewanie i ciepłą wodę w Warszawie, składają się dwa czynniki. Pierwszym z nich jest taryfa producenta ciepła, czyli koszt wyprodukowania ciepła. Każda planowana zmiana tej ceny jest weryfikowana przez państwowego regulatora, Urząd Regulacji Energetyki. Drugim czynnikiem są opłaty za dostawy ciepła pobierane przez miejskiego dystrybutora, także one podlegają regulacjom URE.

Przy ustalaniu cen za ciepło Urząd Regulacji Energetyki równoważy interesy zarówno odbiorcy, jak i przedsiębiorcy. Koszty, będące podstawą kalkulacji cen, weryfikowane są w oparciu o konkretne ustawy i rozporządzenia Ministra Gospodarki. W procesie zatwierdzania taryf zawsze stosowane są te same zasady. Dotyczą przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło, bez względu na ich formę prawną i stosunki własnościowe. Ceny za ciepło nie zostały uwolnione. Oznacza to, że ceny za ciepło nadal są zatwierdzane przez państwowego regulatora.

Za dostarczone ciepło płacimy naszej administracji, która rozlicza się z dystrybutorem co miesiąc. Prawo energetyczne zobowiązuje właścicieli lub zarządców nieruchomości wielolokalowych do określenia sposobu rozliczania ciepła na poszczególne lokale w „Regulaminie rozliczeń”. Zarządcy budynku kierując się własnymi prognozami (na podstawie dotychczasowych stawek faktur), szacują koszty potrzebne na ogrzanie budynku i przygotowanie ciepłej wody. Wyliczoną w ten sposób sumę dzielą na 12 miesięcy, otrzymując w rezultacie prawdopodobną kwotę miesięczną. Uzyskaną kwotę dzielą między mieszkańców zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Opłata w formie miesięcznego ryczałtu zazwyczaj zawarta jest w czynszu. Płacimy za ciepło, zużyte do ogrzania mieszkania i przygotowania ciepłej wody, a także za ogrzanie przestrzeni wspólnej w budynku (np. klatki, suszarnie). Pod koniec roku opłaty zebrane od mieszkańców musza się zbilansować z łącznymi opłatami za ciepło wpłaconymi dostawcy, a ewentualne nadpłaty muszą zostać zwrócone lokatorom.

O tym, jak racjonalnie gospodarować ciepłem w mieszkaniu i zaplanować domowy budżet, można dowiedzieć się ze strony projektu Warszawskiego Ciepła www.warszawskiecieplo.pl.

O Warszawskim Cieple:

Warszawskie Ciepło to projekt edukacyjno-informacyjny, skierowany do mieszkańców Warszawy, zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat racjonalnych, efektywnych i ekologicznych sposobów ogrzewania warszawskich budynków, ze szczególnym uwzględnieniem ciepła sieciowego. Akcja edukacyjna rozpoczęła się w 2009 roku. Pomysłodawcami i inicjatorami projektu są: Vattenfall Heat Poland S.A., Urząd m. st. Warszawy oraz Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.