Materiały z konferencji "Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce".

Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce
W dniu 28 kwietnia 2011 r. w Warszawie w budynku Ministerstwa Gospodarki (Plac Trzech Krzyży 3/5) odbyła się konferencja pt. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce”, zorganizowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE) oraz Ministerstwo Gospodarki.

W ramach konferencji odbyły się dwie sesje merytoryczne. Pierwsza - poświęcona instrumentom wsparcia, podczas której Ministerstwo Gospodarki przedstawiło m.in. projekt ustawy o energii ze źródeł odnawialnych, a KAPE projekt Komisji Europejskiej „RES-H Policy” dotyczący uwarunkowań rozwoju produkcji ciepła i chłodu z OZE.
Druga sesja dotyczyła założeń akredytacji i certyfikacji instalatorów małych instalacji OZE zgodnie z Artykułem 14 Dyrektywy 28/2009/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W trakcie tej sesji przedstawiono kryteria systemu akredytacji i certyfikacji, opracowane w ramach realizowanego z udziałem KAPE projektu „QualiCert”. W tej sesji wziął też udział przedstawiciel Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) Komisji Europejskiej przedstawiając „Inicjatywy dotyczącej szkolenia i podnoszenia kwalifikacji” ("Building Workforce Training & Qualification Initiative") programu „Inteligentna Energia – Program dla Europy”.
Każdą z sesji kończyły panele dyskusyjne.

W konferencji brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych SPiUG.

Poniżej znajdują się wybrane materiały z konferencji "Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce":

[attach=attach2]Wytyczne: Wspólne podejście do certyfikacji lub równoważnego kwalifikowania instalatorów małych systemów energii odnawialnej w budynkach[/attach] - dokument przygotowany w ramach projektu QualiCert

[attach=attach3]Ocena skuteczności i efektywności wybranych instrumentów wsparcia produkcji ciepła w odnawialnych źródłach energii[/attach] - dokument przygotowany w ramach projektu RES-H/C Policy

[attach=attach4]System certyfikacji instalatorów OZE w świetle projektu ustawy o energii ze źródeł odnawialnych[/attach] - prezentacja przygotowana przez Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki.


Źródło: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych