W Norymberdze panuje nastrój przepełniony euforią: Chillventa 2008, Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Chłodnictwo, Napowietrzanie Pomieszczeń, Pompy Cieplne, które po raz pierwszy odbyły się w dniach od 15 do 17 października 2008 r. świętowały swoją wspaniałą premierę: 29.490* zwiedzających specjalistów z ponad 90 krajów interesowało się wyrobami i ofertami 804* wystawców z 43 krajów. „To jest wprost niezwykłe, by nowo zapowiedzianą imprezę targową w niespełna dwa lata można było wykatapultować z poziomu zerowego do stu. Coś takiego jest możliwe tylko wtedy, gdy branża w całej rozciągłości identyfikuje się z nowymi targami“, cieszy się Walter Hufnagel, członek kierownictwa NürnbergMesse.
Wysoki stopień zadowolenia wyrażali w swoich wypowiedziach zarówno wystawcy jak i zwiedzający: „Na pierwszych Targach Chillventa branża wystąpiła z całą pewnością siebie, wielkość i jakość prezentacji wielu stoisk targowych ukazały to wyraźnie“, cieszy się Gabriele Hannwacker, kierująca projektem Targów Chillventa. „Właśnie teraz zdołano stworzyć to, co wiele zaangażowanych organizacji i pojedynczych osób sobie życzyło, a miano-wicie targi odpowiadające ich specjalności, na których odnajdują swoje pomysły i wyobrażenia i to na wysokim poziomie.
Temat przemysłowa pompa cieplna, który na targach po raz pierwszy podjęto w Norymberdze, miał wspaniałą inaugurację. „Wspólnie z naszymi partnerami temu tak ważnemu tematowi energetycznemu poświęcimy się w przyszłości jeszcze intensywniej i z całym zaangażowaniem“, wyjaśnia Walter Hufnagel.
Wystawcy w Industrial Heat Pump Village cieszyli się ogromnie z tego, że na Targach Chillventa znaleźli nową targową ojczyznę: „Heat Pump Village jest naprawdę dobrą koncepcją. Międzynarodowy popyt był bardzo duży i moglśmy wydać bardzo dużo materiału. Poza bezpośrednim doradztwem mieliśmy także wiele konkretnych zapytań ze strony partnerów trudniących się sprzedażą i zbytem“, mówi Helmut Steinmüller, przedstawiciel działu sprzedaży regionalnej, firma Glen Dimplex Deutschland GmbH. Również Josef Krenmair, przedstawiciel działu sprezdaży Verkauf Region Mitte und West, Kältetechnik, firma Danfoss Ges.m.b.H. wypowiada się pozytywnie: „Dla nas Heat Pump Village oraz wyodrębniona koncepcja dotycząca pomp cieplnych jest bardzo interesującą rzeczą. Pojawiły się popyt i konkretne zapytania o pompy cieplne i ich komponenty. Szczególnie dużym zaintere-sowaniem cieszyły się nowości oraz prognozy na przyszłość. Wśród zwiedzających nasze stoisko przeważali przede wszystkim producenci, projektanci i nauczyciele.“
Również obszerny program towarzyszący, który rozpoczął się już w przededniu targów, odnióśł duży sukces: Równo 600 międzynarodowych uczestników wzięło udział w sympozjach i na forach.
Różnorodność tematów programu towarzyszącego obejmowała całą szero-kość pasma międzynarodowej branży chłodnictwa i klimatyzacji: począw-szy od chłodnictwa absorpcyjnego, chłodziw naturalnych, efektywności energetycznej, odzyskiwania ciepła, chłodnictwa gospodarczego i przemy-słowego przez energetycznie efektywne wentylatory, technikę chłodniczą w handlu żywnością i oszczędzaniem CO2 w technice chłodniczej i klimaty-zacyjnej po wykorzystanie pompy cieplnej.

Efektywność energetyczna – tematem targów

Ponad 800 wystawców oraz liczne fora i imprezy specjalistyczne towarzy-szące pierwszym międzynarodowym specjalistycznym Targom Chillventa w Norymberdze pokazały bardzo wyraźnie: Znaczny wzrost efektywności energetycznej instalacji wentylacyjnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych jak również pomp cieplnych, tak wymagany w aspekcie istotnym pod względem ochrony środowiska, bez problemu można uzyskać przy pomocy nowoczesnych systemów, nie ograniczając jednocześnie funkcji czy też wydajności tych urządzeń.
Tendencja ta była zauważalna we wszystkich specjalistycznych dziedzi-nach Tragów Chillventa, w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla budynków biurowych i przeznaczonych do działalności gospodarczej, w systemach gospodarczych (supermarkety) i przemysłowych w takim samym stopniu jak w mniejszych systemach przeznaczonych dla domów jedno- i wielorodzinnych.
Istotną odpowiedzialność za efektywność energetyczną ponoszą zarówno najnowocześniejsze, energooszczędne komponenty urządzeń, coraz częś-ciej stosowane układy odzyskiwania energii i ciepła oraz systemy regulacji, które pracę urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych opty-malizują i dostosowują do rzeczywistych potrzeb. Natomiast, by osiągnąć cele związane z ochroną środowiska, wymagane w szeregu ustaw i rozpo-rządzeń w związku z energooszczędnym ogrzewaniem i klimatyzowaniem budynków, w przyszłości znaczny wkład wniosą pompy cieplne – w tym również urządzenia zwrotne – przełączalne na chłodzenie. Tym w miarę łatwym do zainstalowania i względnie niedrogim urządzeniom, stosującym powietrze zewnętrzne jako źródło ciepła, zapowiada się szczególnie dobre szanse na rynku.

Wypowiedzi wystawców na temat Targów Chillventa 2008

„Firma Bitzer z premiery nowych Targów Chillventa była bardziej niż zado-wolona. Nastrój wystawców i zwiedzających był pozytywny i odprężony, rozmowy (specjalistyczne) na wyraźnie wysokim poziomie. Cele, które firma Bitzer wyznaczyła sobie na targi, zostały osiągnięte w całości – obecni byli wszyscy partnerzy, których zaprosiliśmy na Targi Chillventa. Punktem szczytowym dla firmy Bitzer było nadanie nagrody im. Valeriusa Fünera najlepszemu z absolwentów rocznika opuszczającego Wyższą Szkołę Zawodową w Karlsruhe – Fachhochschule Karlsruhe – na naszym stoisku targów.“
Thomas Ernst, kierownik Corporate Communication firmy Bitzer Kühlma-schinenbau GmbH, Sindelfingen, Germany
„Norymberskiej Messegesellschaft należą się wielkie słowa pochwały. W tak względnie krótkim czasie postawić na nogi targi o takim oddźwięku, to jest naprawdę duże osiągnięcie. Nasze cele osiągnęliśmy w całości. Nasze grupy docelowe bez mała w całości, nawet jeśli należałoby stwierdzić, że liczby zwiedzających z obszaru Środkowego i Dalekiego Wschodu uległy zmniejszeniu. Jeśli pominąć to, że na Targach Chillventa nastąpił rozwój całkowicie nowej „kultury stoiska“, to szczytem dla mnie była uroczystość otwarcia, która w nowej szacie i w bardzo luźnej atmosferze wprost zachę-cała do zwiedzenia targów.“
Heinrich Reuß, zarządzający firmą Bock Kältemaschinen GmbH, Fricken-hausen, Germany
„Premiera Targów Chillventa była z naszego punktu widzenia zupełnym sukcesem i zasługuje na najwyższą ocenę. Rzeczowy, przyjazny klimat podczas tych trzech dni targów umożliwił prowadzenie dobrych rozmów. Nasze cele osiągnęliśmy w całości a dostęp do grup docelowych był bar-dzo dobry. Punktów szczytowych było kilka: otwarcie targów, fora i referaty, wystawcy ze swoimi wyrobami – i wiele więcej.“
Manfred Seikel, zarządzający Federalną Wyższą Szkołą Zawodową Techniki Chłodniczej i Klimatyzacji – Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik, Maintal, Germany

„Patrząc wstecz należy powiedzieć, że pierwsze Targi Chillventa ze swoją znakomitą atmosferą były w zupełności sukcesem zarówno w opinii wy-stawców jak i zwiedzających. Oczekiwania, które zrzeszenie BIV pokładało w te targi, spełniły się całkowicie. Dla zrzeszenia BIV była to znakomita okazja do zaprezentowania się. Jako punkty szczytowe Targów Chillventa podkreślić należy szczególnie uroczystość otwarcia i federalny konkurs osiągnięć. Ale też i zróżnicowany program towarzyszący, który przygo-towano dla specjalistycznej publiczności, zasługuje na pozytywną ocenę.“

Dipl.-Ing. Frank Heuberger, Federalny Mistrz Zrzeszenia Cechów Rzemio-sła Producentów Urządzeń Chłodniczych – Bundesinnungsmeister des Bundesinnungsverbands des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV), Siegburg, Germany

„Z premiery Targów Chillventa jesteśmy bardziej niż zadowoleni. Dawniej drugi dzień targów był zawsze dniem z największą liczbą zwiedzających, w tym roku stoiska nasze od pierwszej godziny były pełne zainteresowanych gości. Czy udało nam się osiągnąć nasze cele i dotrzeć do grup docelo-wych? Jednoznacznie tak! Przybyła nie tylko klasyczna klientela z dzie-dziny Air-Conditioning, odwiedziło nas również wielu klientów z dziedziny Altherma. Ale i w dziedzinie chłodzenia na nasze stoiska przychodziło wiele nowych klientów. Największym wydarzeniem samych targów była uroczy-stość otwarcia! Tu NürnbergMesse zdołała w cudowny sposób połączyć emocję z informacją.“

Xavier Feys, zarządzający firmą DAIKIN Airconditioning Germany GmbH, Unterhaching, Germany

„Targi Chillventa były dla nas olbrzymim sukcesem, który w niektórych dziedzinach przekroczył nawet i tak najśmielsze oczekiwania. Podkreślić należy w tym miejscu zarówno wysokie liczby zwiedzających jak i też liczbę rozmów prowadzonych już w pierwszym dniu targów. Odwiedzający nas goście w znacznej części byli właścicielami/decydentami małych i średnich zakładów trudniących się budową urządzeń i instalacji oraz odpowiedzialni specjaliści z zakresu zaopatrzenie/technika/produkcja producentów urzą-dzeń seryjnych, co z kolei czyniło rozmowy jedynymi w swoim rodzaju. Na szczególną uwagę na targach zasługiwał federalny konkurs osiągnięć, który umożliwił nam nie tylko wsparcie zrzeszenia BIV ale i całego rzemiosła budowy urządzeń i instalacji chłodniczych. Bogato zróżnicowany program ramowy oferował znakomite uzupełnienie rozmów prowadzonych na stoiskach wystawców.“

Christine Bannert, Market Communication, firma Danfoss GmbH Kälte-technik, Offenbach, Germany

„Z przebiegu Targów Chillventa jesteśmy bardzo zadowoleni. Nasze stoi-sko było stale bardzo dobrze odwiedzane a reakcje, które otrzymywalśmy za koncepcję naszego stoiska, były bardzo pozytywne. Do naszych grup docelowych dotarliśmy pod każdym względem i mogliśmy prowadzić dobre rozmowy. Naszym zdaniem również sympozja spotkały się z dobrym przyjęciem.“

Susanne Wünsch, Communication Specialist, firma Emerson Climate Technologies GmbH, Aachen, Germany

„W obliczu wysokiej liczby zwiedzających, wysokiego stopnia zaintere-sowania ze strony zwiedzających i znakomitej atmosfery na targach z Targów Chillventa jesteśmy w sumie zadowoleni. W dziedzinie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych możliwość dotarcia do naszej grupy docelowej była dobra, w przypadku projektantów jednak niezupełnie. Godna wzmianki jest bardzo dobra promocja Targów Chillventa w okresie poprzedzającym targi.“

Dr.-Ing. Christian Voigt, zarządzający firmą Frigotechnik Handels-GmbH, Hamburg, Germany

„Firma Güntner z dużym zadowoleniem spogląda na trzy dni targów pełne sukcesów i z bardzo pozytywnym oddźwiękiem ze strony klientów. Na naszym stoisku na temat naszych najnowszych wyrobów informowało się równo 4.000 zwiedzających z ponad 30 krajów – wielu zwiedzających nawet przez kilka dni przychodziło na nasze stoisko. Szczytowymi wydarzeniami były nasze nowe technologie microox® (aluminiowe wymienniki ciepła z mikrokanałami) oraz zespolenie technologii wenty-latorów EC z systemem regulacji pracy silników stosowany w rozwiąza-niach Güntner-Motormanagement.“

Bernd Gantner, zarządzający firmą Güntner AG & Co. KG, Fürstenfeld-bruck, Germany

„Dla nas interesujące było, obok międzynarodowego ukierunkowania, naro-dowe odniesienie do Niemiec Południowych oraz ukierunkowanie targów w stronę techniki chłodniczej. Organizacja targów była doskonała a ich orga-nizator, NürnbergMesse, zadał sobie naprawdę wiele trudu. Z naszego udziału i zainteresowania naszym stoiskiem byliśmy w sumie bardzo zado-woleni. A jeszcze bardziej zadowoleni będziemy, gdy na Targach Chillventa technice napowietrzania pomieszczeń przypisze się większe znaczenie.“

Dr.-Ing. Christoph Kaup, zarządzający udziałowiec firmy HOWATHERM Klimatechnik GmbH, Brücken, Germany

„Premiera Targów Chillventa przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki atrakcyjnemu stoisku targów zaopatrzonemu w dokumentację o bogatej treści, obejmującej poszczególne pola naszej działalności handlo-wej, mogliśmy dotrzeć do wszystkich naszych grup docelowych. Odzwier-ciedla to także wysoki udział pierwszych kontaktów na naszym stoisku – ponad 70 % zwiedzających. Do szczytowych punktów targów zaliczam zabawną i pełną emocji uroczystość otwarcia Targów Chillventa.“

Gert Kehle, zarządzający firmą ILKAZELL Isoliertechnik GmbH Zwickau, Germany

„Z pierwszych Targów Chillventa byliśmy nad wyraz zadowoleni, ponieważ aktualne liczby zwiedzających dalece przekroczyły liczby poprzednich targów, nastrój wystawców i klientów w niczym nie odzwierciedlał aktualnej sytuacji gospodarczej a my mieliśmy możliwość nasz targowy highlight –wysokotemperaturową pompę cieplną z wodą jako chłodziwem jak również nasz system METASYS Building Management System – zaprezentować w nowym, w stronę przyszłości zorientowanym krajobrazie targów.“

Friedhelm Körner, zarządzający firmy Johnson Controls Systems & Service GmbH, Mannheim, Germany

„Premiera Targów Chillventa była udana. Zarówno liczby zwiedzających i wystawców, jak i jak zwykle znakomita organizacja ze strony organizatora, NürnbergMesse, przywołały wspomnienia najlepszych czasów. Dzięki pew-ności siebie w wystąpieniach zrzeszeń rzemieślniczych i szerokiemu wybo-rowi specjalistycznych referatów nasi klienci naprawdę mogli czuć się doskonale. Mieliśmy możliwość powitania wielu klientów i zaprezentowania naszych wyrobów. Tym samym osiągnęliśmy nasz cel. W odniesieniu do liczby pracowników zatrudnionych w biurach inżynierskich, to spodziewa-liśmy się większej frekwencji, bowiem, jak anonsowano, o ten krąg klientów zabiegało wielu wystawców.“

Dipl.-Ing. Hans-Joachim Socher, zarządzający firmą Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH, Garching, Germany

„W następstwie znacznego wzrostu popytu na pompy cieplne w przedziale mocy od 100 do 1.000 kW nie było innej możliwości, jak wystawiać na Targach Chillventa. Przy czym popyt na nasze wyroby przewyższył nasze oczekiwania. Pojawił się również trend, że w rozmowach o pompach cieplnych przekazuje się nie wiedzę podstawową, lecz omawia konkretne projekty i szczegółowe rozwiązania. Znaczna część naszej grupy docelowej była obecna na targach a jednoznacznym szczytowym punktem była wioska pomp cieplnych – Industrial Heat Pump Village.“

Karl Ochsner, zarządzający firmą OCHSNER Wärmepumpen GmbH, Haag, Austria

„Targi Chillventa były absolutnie udanym miejscem spotkań dla branży chłodnictwa i klimatyzacji, przy czym wyraźnie zauważalne było, że nasta-wienie wystawców i Messegesellschaft jako organizatora targów w pierw-szej kolejności orientowało się według rynku chłodnictwa i klimatyzacji. Jako wystawcy przez cały okres trwania targów byliśmy bardzo zadowoleni z liczby zwiedzających. Pod adresem Messegesellschaft podkreślić należy wspaniałą i bezproblemową organizację.“

Thomas Millbrodt, zarządzający udziałowiec, firma REISS KÄLTE-KLIMA GmbH & Co. KG, Offenbach, Germany

„Umieszczenie nowych targów na rynku było nie lada wyzwaniem nie tylko dla NürnbergMesse jako organizatora, ale i dla szystkich wystawców. Liczne międzynarodowe kontakty potwierdzają nam udane i płynne przejście w nowe przewodnie Targi Chillventa. Zróżnicowany program ramowy jak również całość organizacji – przed i w trakcie trwania targów – były nad wyraz zadowalające a premiera Targów Chillventa dla Grupy Rosenberg pełnym sukcesem! Cieszym się już na Targi Chillventa 2010.“

Karl Rosenberg, zarządzający firmą Rosenberg Ventilatoren GmbH, Künzelsau, Germany

„Targi Chillventa były z mojego punktu widzenia ale i zarazem dla firmy RÜTGERS/McQuay niesamowitym sukcesem. Gratulujemy organizatorom. We wszystkie dni i ku zaskoczeniu również w piątek po południu nasze stoisko odwiedzali liczni zwiedzający z kraju i zagranicy. Jesteśmy całko-wicie zadowoleni.“

Josef Neuberger, zarządzający firmą RÜTGERS GmbH & Co. KG KÄLTE KLIMA, Mannheim, Germany

„Frekwencja zwiedzających była fenomenalna. Przyczyny tego dopatrujemy się w kombinacji ciekawości nowych targów z dwuletnim rytmem. Jakość i liczba odwiedzających klientów były bardzo pozytywne. Z licznymi zwiedza-jącymi nasze stoisko mogliśmy prowadzić dobre specjalistyczne rozmowy. Również z nowymi klientami można było nawiązać kontakty. Szczytem z naszego punktu widzenia były same Targi Chillventa wraz z ich nowym, sympatycznym obliczem.“

Dipl.-Kff. Anette Schießl, zarządzająca firmą Robert Schiessl GmbH, Oberhaching, Germany

„Generalnie można powiedzieć, że nasze oczekiwania spełniły się całko-wicie. Po pierwsze w odniesieniu do wysokiej liczby udziału międzynarodo-wych wystawców i zwiedzających specjalistów, a po wtóre do dobrej pre-zencji wykonawców pierwotnych w zakresie zastosowania rozwiązań chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp cieplnych. Frekwencja zwiedza-jących była bardzo dobra, szczególnie drugiego dnia. Targi Chillventa były idealnym placem targowym na którym mogliśmy się spotkać z naszymi docelowymi klientami, przedstawić nasze nowości i wspólnie porozmawiać o przyszłości. W ten sposób, wspólnie z Targami Chillventa, powiodło się podtrzymanie tradycji międzynarodowych przewodnich targów dla branży chłodnictwa i klimatyzacji przy równoczesnym zaznaczeniu nowych akcen-tów w dziedzinie pomp cieplnych. Już teraz cieszymy się na owocny dalszy ciąg w 2010 r.“

Gero Böhmer, kierownik działu sprzedaży Vertrieb Deutschland Industrie der WILO SE, Dortmund, Germany

„Nasze oczekiwania pokładane w Targach Chillventa spełniły się całko-wicie. Nastrój wśród zwiedzających i wystawców był nad wyraz pozytywny i odprężony. Nowe targi wraz z ich ogólną koncepcją spotkały się z powszechną akceptacją rynku i mają jeszcze bardzo dużo potencjału na przyszłość. Na targach i w samej Norymberdze czuliśmy się znakomicie. Nasze stoisko targowe w ciągu trzech dni targów bardzo dobrze odwie-dzała non stop mieszana publiczność reprezentującą rzemiosło, przemysł i projektowanie. Cały czas nacechowany był intensywnymi rozmowami wokół nowych pomysłów, technologii i trendów w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i techniki budynków. Tym samym Targi Chillventa były dla mnie największym wydarzeniem branży.“

Jean Bartko, produktmanager w firmie Wurm Systeme GmbH & Co. KG, Remscheid, Germany

„Do rzadkości należy, by nowe targi miały tak znakomity start jak Targi Chillventa 2008. To było wprost bezpośrednie nawiązanie do wcześniej odniesionych sukcesów. Messegesellschaft Nürnberg z właściwym dla niej profesjonalizmem wytyczyła warunki ramowe tak, by każdy wystawca mógł być w zasadzie tylko zadowolony. Marketing i sprawozdawczość przygo-towawcza z powodzeniem dotarły do większości grup docelowych przyczy-niając się ostatecznie do zadowalającej liczby zwiedzających. Wystawcy i Messegesellschaft najwidoczniej dobrze ze sobą współpracowały. Firma Ziehl-Abegg AG była z targów bardzo zadowolona.“

Peter Fenkl, prezes zarządu firmy Ziehl-Abegg AG, Künzelsau, Germany

„Jeśli spojrzeć na liczbę imprez, które wystawcy zorganizowali dla klientów i prasy, wyraźnie okazało się, że wszyscy niemieccy producenci wprost z tęsknotą życzyli sobie, by Targi Chillventa odniosły sukces. Ustawiczne napięcie, które wzrastało w ostatnich 2 latach, ustąpiło miejsca zachwytowi i radości, gdy w środę otwarto targi. Naprawdę stworzyło to wrażenie, jak gdyby przemysł zjednoczył się we wspólnej sprawie. Co nam, mieszkań-com Ameryki Pólnocnej, wpada od razu w oko zwiedzająć targi w Europie, szczególnie w Niemczech, jest bezsporna wysoka jakość specjalistycznych targów i czas, który zwiedzający spędzają na specjalistycznych targach oraz jakość osobistych rozmów doradczych na stoiskach. Na stoisku witają zwiedzającego nie tylko przedstawiciele marketingu lecz także inżyniero-wie, którzy objaśniają urządzenia, systemy i możliwości zastosowania. Powyższe w całości dotyczy również Targów Chillventa. W obliczu zainteresowania oferowaną technologią dla nas, mieszkańców Ameryki Pólnocnej, duże znaczenie ma wysoki stopień akceptacji chłodziw naturalnych w Niemczech. Równie intensywnie dyskutowaliśmy wokół wysoko rozwiniętych sprężarek o innych możliwościach niż sprężarki ślimakowe oraz dalej rozwiniętych wymienników ciepła. Podobnie jak podczas Targów ASHRAE w Stanach Zjednoczonych, wybór producentów pada na Targi Chillventa jako to miejsce, w którym można zaprezentować nowości i zarazem umocnić swoją markę.“

W. Stephen Comstock, Publisher/Director of Publications & Education
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE), USA
Kolejne Targi Chillventa odbędą się w Norymberdze w dniach od 13 do 15 października 2010 r.
*Liczby wystawców i zwiedzających kontroluje i weryfikuje FKM, Gesellschaft zur freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen, Berlin – Spółka ds. dobrowolnej kontroli liczb na targach i wystawach