W artykule podano definicje wskaźników efektywności zużycia energii w gospodarstwach domowych. Są one często stosowane jako miary sprawności energetycznej i do oceny zmian tej sprawności w czasie. Artykuł podaje zużycie energii na mieszkanie i zużycie energii na ogrzewanie z uwzględnieniem klimatu.

Mgr inż. Józef Dopke Kierownik Laboratorium Zakładowego, APATOR METRIX S. A. 83-100Tczew, ul. Piaskowa 3, jozefdopke@wp.pl

Treść całej publikacji: Wskaźniki efektywności zużycia energii w gospodarstwach domowych