Omówiono historię instrumentalnych pomiarów temperatury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w tym „serię warszawską” pomiarów temperatury powietrza w latach 1779-2006 na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczętą przez jezuitę ks. Jowina Fryderyka Bończę-Bystrzyckiego i ujednoliconej przez klimatologów: prof. Jerzego Michalczewskiego i prof. Halinę Lorenc.

Wpływ ocieplenia klimatu na zużycie  paliw na  ogrzewanie w  Warszawie
W okresie 1779-2006 tempo wzrostu średniej rocznej temperatury powietrza w Warszawie wynosiło 0,6oC/100 lat. Tempo zmian temperatury w poszczególnych miesiącach różni się istotnie. Największe tempo wzrostu temperatury wystąpiło w: grudniu 1,35oC/100 lat, styczniu 1,27oC/100 lat, marcu 1,1oC/100 lat, lipcu 1,1oC/100 lat, listopadzie 0,89oC/100 lat, lutym 0,77oC/100 lat, kwietniu 0,76oC/100 lat. Jedynie w sierpniu występuje spadek temperatury w tempie -0,09oC/100 lat.

Największe tempo wzrostu średnich temperatur występuje w sezonie grzewczym w: zimie (grudzień, styczeń i luty) o wartości 1,14oC/100 lat, wiośnie 0,78oC/100 lat i jesieni 0,45oC/100 lat. Najmniejsze tempo ocieplania występuje w lecie o wartości 0,01oC/100 lat. W ostatnich latach 1980-2006 największe tempo wzrostu średnich temperatur występuje w: lecie 5,75oC/100 lat, w jesieni 2,47oC/100 lat, w zimie 1,65oC/100 lat i najmniej w miesiącach wiosennych 1,55oC/100 lat.

Zmiany klimatyczne powodują zmniejszenie liczby stopniodni grzania w sezonie grzewczym i spadek zużycia paliw na ogrzewanie budynków w Polsce. Oszacowano spadek względny procentowy i sumę spadków zużycia paliw na ogrzewanie budynków w Warszawie.

Autor: Józef Dopke

Pełna publikacja - [attach=attach1]pobierz![/attach]


Źródło: ''