Średnie roczne zużycie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych w wielu stanach USA spadało w latach 1993-2007 szybciej niż liczba stopniodni grzania wskutek globalnego ocieple-nia klimatu. Spadek zużycia gazu spowodowany był modernizacją aparatów gazowych takich jak: kuchnie gazowe, podgrzewacze wody, kotły gazowe, suszarek gazowych, stosowanie urządzeń elektrycznych do przygotowania posiłków, termomodernizacją budynków i globalnym ociepleniem.

Wpływ ocieplenia klimatu na sprzedaż gazu ziemnego dla odbiorców domowych
W artykule oszacowano spadek sprzedaży gazu ziemnego dla odbiorców domowych spowodowany ociepleniem klimatu jako różnicę całkowitej sprzedaży z korekcją klimatyczną i bez korekcji klimatycznej w latach 1993-2007. Ten sumaryczny spadek w latach 1993-2007 wynosił około 7050 mln m3 w Illinois, 4500 mln m3 w Michigan, 3420 mln m3 w Ohio i 1860 mln m3 w Indiane.

Wstęp

Wpływ ocieplenia klimatu na sprzedaż gazu ziemnego dla odbiorców domowych przed-stawiony będzie na przykładzie wybranych stanów USA o średniej wieloletniej (1971-2000) liczbie stopniodni grzania Sd(18,3oC) ważonej zaludnieniem w 2000 r. [1]: 4328oCdni Wi-sconsin, 3921oCdni Iowa, 3861oCdni Michigan, 3625oCdni Nebraska, 3531oCdni Illinois, 3317oCdni Ohio, 3274oCdni Indiana. Klimat tych stanów zbliżony jest do klimatu Białorusi o liczbie stopniodni grzania Sd(18,3oC)=4299oCdni, Łotwy 4237oCdni, Litwy 4218oCdni, Ukrainy 3752oCdni, Polski 3719oCdni, Czech 3569oCdni, Słowacji 3498oCdni i Niemiec 3252oCdni. Wśród analizowanych stanów są stany o bardzo dużej jak i małej sprzedaży gazu ziemnego dla odbiorców domowych (tabela 1). W 2005 r. sprzedaż gazu ziemnego dla od-biorców domowych [2] wynosiła: 11,3 mld m3 w Illinois, 10,2 mld m3 w Michigan, 9,1 mld m3 w Ohio, 4,2 mld m3 w Indiana, 3,7 mld m3 w Wisconsin, 1,9 mld m3 w Iowa i 1,075 mld m3 w Nebrasce. W 2005 r. liczba gospodarstw domowych korzystających z gazu ziemnego wynosiła: 3975 961 w Illinois, 3 272 307 w Ohio, 3 187 583 w Michigan, 1 707 195 w India-na, 1 592 621 w Wisconsin, 850 095 w Iowa i 501279 w Nebrasce.

Na rys. 1 przedstawiono średnie roczne zużycie gazu ziemnego w gospodarstwach do-mowych stanów Michigan, Illinois, Iowa, Wisconsin, Nebraska, Indiana, Ohio i w USA w latach 1993-2007. Z przebiegu krzywych widać duży spadek zużycia gazu ziemnego.

Największy spadek średniego rocznego zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domo-wych wystąpił w stanie Illinois o wartości 1198 m3, następnie w Nebrasce 1091 m3 i 1077 Iowa m3. Najmniejszy spadek zużycia gazu ziemnego wystąpił w stanie Wisconsin o wartości 820 m3. W wielu południowych stanach (Floryda, Teksas) praktycznie nie ogrzewa się mieszkań stąd spadek dla całego terytorium USA jest mniejszy i w latach 1993-2007 wynosił 627 m3.

Przeczytaj cały artykuł
Źródło: ''